Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 20.05.2021
Autor: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W ramach projektu „4 COOLtura” zrealizowano cztery inicjatywy dla mieszkańców miasta Strzelce Opolskie.

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
Porą wieczorową czworo dzieci siedzi na kocu na drewnianej scenie i oglądają na ekranie projektowym film.

Inicjatywa nr 1. KIWI (kino w Izbicku)

Inicjator: Krzysztof Graca

Opis inicjatywy: Celem projektu było zwrócenie uwagi na potrzeby młodzieży i jej aktywizację kulturalną w środowisku, jako widza i inicjatora wydarzeń kulturowych. Dlatego został zainicjowany cykl spotkań kinowych podzielony na trzy części, z których każda odbyła się w innym miejscu odnosząc się do różnych dziedzin życia. Wszystkie projekcje zostały zakończone panelem dyskusyjnym otwierając tym samym drzwi do poszukiwania miejsc o nieodkrytym potencjale kulturotwórczym.

Obiorcy inicjatywy: Młodzież i dorośli w przedziale wiekowym 15-25. Ponadto osoby w wieku 30-50 lat.

 

Inicjatywa nr 2. 8 lat nauki + 50 lat wspomnień i wdzięczności

Inicjator: Teresa Sobota

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na przeprowadzeniu cyklu trzech warsztatów, skupiających się na utrwalaniu i przekazywaniu młodemu pokoleniu lokalnej tradycji, podtrzymywanej przez najstarszych mieszkańców Olszowej. Pierwszy warsztat polegał na wyplataniu koron żniwnych, które poprowadziła ich twórczyni – Teresa Podolska. Drugie spotkanie „Warsztaty z koronką i kroszonką” poprowadziły mieszkanki Olszowej – Tersa Sobota i Teresa Ogaza. Ostatnim warsztatem były zajęcia z techniki zdobienia – decoupage. Każdy z warsztatów prócz dostarczenia cennego doświadczenia był możliwością międzypokoleniowej wymiany poglądów. Inicjatywę zakończył wspólny wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież, dorośli – mieszkańcy powiatu strzeleckiego, w szczególności miejscowości Olszowa.

 

Inicjatywa nr 3. ETNOFEST

Inicjator: Karolina Sakwińska-Fortuna

Opis inicjatywy: ETNOFEST, czyli festiwal etniczny, zorganizowany w formie otwartego dla wszystkich wydarzenia plenerowego w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich. Mieszkańcy mogli zobaczyć rękodzieło oraz lokalne produkty (np. miód). Podstawową atrakcją festiwalu były bezpłatne warsztaty zdobienia kroszonek opolskich, malowania wzoru opolskiego na porcelanie, tworzenia świec woskowych, herbat ziołowych, pierników oraz smakowania miodu z pasieki. Uczestnicy festiwalu mieli okazję odwiedzić stanowisko historyka, który opowiadał w oparciu o stare książki i albumy o zamku strzeleckim. Całość uatrakcyjniły występy lokalnych i regionalnych muzyków i grup artystycznych.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy powiatu strzeleckiego, zainteresowani historią, kulturą, tradycją powiatu i całego województwa opolskiego. Rodziny poszukujące aktywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu.

Inicjatywa nr 4. Bez dystansu – z teatrem na Ty

Inicjator: Barbara Serej, Patrycja Biniek

Opis inicjatywy: W Sali Powiatowej Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się warsztaty w zapoznaniu mieszkańców z pracą teatru „od zaplecza”. Rozpoczęły się spotkaniem integracyjnym, podczas którego uczestnicy zajęli się pracą z tekstem kultury, wzięli udział w animacjach i grach integracyjnych. Na kolejnych warsztatach odbyły się ćwiczenia z emisji głosu, gry aktorskiej, pisania scenariuszy i tworzenia scenografii. Kolejnym etapem było wystawienie spektaklu teatralnego na deskach sceny Powiatowego Centrum Kultury. Ostatnim punktem projektu był wspólny wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl teatralny połączony z warsztatami aktorskimi.

Odbiorcy inicjatywy: Młodzież, dorośli, seniorzy – osoby zainteresowane kreatywnym i aktywnym spędzeniem czasu.