Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Data publikacji: 16.04.2019
Autor: Julia Janaszek
4 minuty

W ramach projektu ,,KULTURA? ZróbMY to!'' zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych na terenie Legionowa. 

Grupa dorosłych ludzi i dzieci z dyplomami, uczestnicy projektu
Grupa dorosłych ludzi i dzieci z dyplomami, uczestnicy projektu

InicjatyWA NR 1. KONKURS "MAŁY DZIENNIKARZ”

inicjator: Marek Dąbrowski

opis inicjatywy: Wychowawcy/opiekunowie w przedszkolach przeprowadzili z dziećmi krótkie warsztaty dziennikarskie. Po nich dzieci miały za zadanie przeprowadzić wywiad z babcią, dziadkiem, ciocią… na temat ich dzieciństwa w okolicach (powiat legionowski). Celem było zbieranie wspomnień o dawnym Legionowie i okolicach. Z wywiadów (w formie audio/audiowideo bądź spisanych) zebranych w jednej placówce (przedszkolu, szkole) zostało wybrane kilka najlepszych, z których jury wyodrębniło nagrodzonych. 

odbiorcy inicjatywy: Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 0-3), rodziny, opiekunowie przedszkolni i nauczyciele, ogół społeczności powiatu legionowskiego (jako czytelnicy potencjalnie wydrukowanych wywiadów).

 

Inicjatywa nr 2. LECĘ, BO CHCĘ

inicjator: Ryszard Doktor

opis inicjatywy: Spotkanie integracyjne mieszkańców tzw. Wsi zachodnich gminy Jabłonna i nie tylko, którego główną atrakcją był lot balonem na uwięzi (podziwianie z góry pięknej okolicy). Piknik współorganizowany przez mieszkańców, poza lotem  balonem zawierał atrakcje takie jak: prezentacja historii baloniarstwa przez Muzeum Historyczne w Legionowie, stoisko promujące wieś Trzciany, poczęstunek, muzyka, baloniki, własnoręczne wykonanie przez młodzież modeli balonów na ogrzane powietrze i otwarte zawody w ich lataniu – na finał.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy wsi Trzciany i okolic i wszyscy zainteresowani; dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 3. GRANIE NA POLANIE

inicjator: Maria Postrożna, Barbara Postrożna, Iza i Jarosław Budzyńscy

opis inicjatywy: Minifestiwal sąsiedzki piosenki turystycznej i harcerskiej połączony ze wspólnym biesiadowaniem, śpiewaniem i malowaniem na polanie. Wielopokoleniowe rodziny wymieniały się doświadczeniami i umiejętnościami muzycznymi. Młodzi poznali stare piosenki. Lokalni muzycy z rodzinami poprowadzili wydarzenie – co zintegrowało środowisko lokalne. Powstała malarska relacja z wydarzenia. Z założenia tego rodzaju świętowanie ma być cykliczne.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Dąbrowy Chotomowskiej i okolic; dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy; całe rodziny.

 

Inicjatywa nr 4. FOTOGRAFIA? JEST FAJNA!

inicjator: Paweł Horąży

opis inicjatywy: Spotkania integracyjno-warsztatowe o charakterze fotograficznym, rozwijające umiejętności fotograficzne uczestników oraz ich wiedzę o atrakcjach ich gminy i powiatu – po dwa spotkania w czterech gminach powiatu legionowskiego (1. zajęcia w plenerze, 2. omawianie prac na spotkaniu w sali) oraz jedno spotkanie otwarte wszystkich uczestników warsztatów i innych zainteresowanych połączone z wystawą (wernisaż) i spotkaniem ze znaną fotografką przyrody (+ pokaz zdjęć).

odbiorcy inicjatywy: Uczestnicy warsztatów: osoby pełnoletnie, ew. niepełnoletni z opiekunem; uczestnicy wernisażu i spotkania ze znaną fotografką: wszyscy chętni.

 

Inicjatywa nr 5. WARSZTATY CERAMIKI

inicjator: Joanna Jagusiak, Anna Wijatkowska, Przemysław Wijatkowski

opis inicjatywy: Połączenie dwóch inicjatyw: warsztaty z ceramiki dla a) dzieci, w tym podopiecznych domu dziecka, oraz seniorów (malowanie ceramiki), w tym podopiecznych domu opieki społecznej "Kombatant" w Legionowie; wykonane podczas warsztatów przedmioty zostały pokazane na wspólnej wystawie.

odbiorcy inicjatywy: Uczestnicy warsztatów - dzieci (w tym podopieczni domu dziecka) oraz seniorzy; obecni na wystawie goście.