Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Data publikacji: 16.04.2019
Autor: Julia Janaszek
6 minut

W ramach projektu ,,Wspólnie działamy, Górę zmieniamy!'' zrealizowano pięć inicjatyw wybranych przez Kapitułę Lokalną w Górze Kalwarii.  

Inicjatywa nr 1. DOŻYNKOWY KOSZ

inicjator: Grupa nieformalna – sołtys Cendrowic Bożena Molak

opis inicjatywy: Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów adresowanych do mieszkańców sołectwa Cendrowice oraz całej gminy, które związane były z tradycją plecenia i wykonywania dekoracji ze zbóż, kwiatów owoców i warzyw. W trakcie Gminnego Święta Plonów, 9 września 2018 w Sobikowie zostały przeprowadzone ogólnodostępne warsztaty związane z tematem dla uczestników wydarzenia. Zaprezentowano również "kosz" – rękodzieło przygotowane w ramach inicjatywy. Na okoliczność projektu powstała publikacja, którą nauczyciele będą mogli wykorzystywać do prowadzenia lekcji związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Projekt miał na celu podtrzymanie tradycji dożynkowych oraz zintegrowanie społeczności lokalnej wokół tego tematu (warsztaty wspólnego plecenia).

odbiorcy inicjatywy: Społeczność gminy Góra Kalwaria, w szczególności sołectwa Cendrowice i sąsiednich wsi - dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 2. KALWARYJSKI DZIEŃ SĄSIADA

inicjator: Stowarzyszenie "O to chodzi"

opis inicjatywy: Projekt skierowany był do mieszkańców kamienic komunalnych i okolicznych domów w centrum Góry Kalwarii, którzy wykazują małą aktywność społeczną. Podjęte działania (praca animatora społecznego, warsztaty plastyczne, bookcrossing, giełda sąsiedzka, warsztaty z robienia biżuterii) podniosły poziom integracji między sąsiadami oraz wpłynęły na współdziałanie z instytucjami wspierającymi projekt (Ośrodek Kultury, Biblioteka). Ważnym elementem zadania było włączenie społeczności we współorganizację spotkania sąsiedzkiego – lokalizacja ujęta w Diagnozie wykonanej na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Góra Kalwaria.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy kamienic komunalnych i okolicznych domów w centrum Góry Kalwarii, którzy wykazują małą aktywność społeczną - dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 3. BANIOCHA,ŁUBNA – CEGIELNIE WE WSPOMNIENIACH

inicjator: Grupa nieformalna – sołtys Baniochy Teresa Jędral

opis inicjatywy: Warsztaty dla uczniów 10-12 lat związane z historią cegielni funkcjonujących na terenie sołectw Baniocha i Łubna. Projekt miał w szczególności utrwalać i promować lokalne dziedzictwo kulturowe oraz zintegrować społeczność. Uczestniczący w warsztatach uczniowie SP w Baniosze mieli okazję do pracy z dziennikarzem oraz ekspertem historii. Na podstawie zarejestrowanych wywiadów z seniorami powstał film odnoszący się do historii cegielni i ludzi, którzy tam pracowali. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę do cegielni, w trakcie której dzieci mogły zobaczyć jak wygląda współcześnie proces produkcyjny. Na zakończenie projektu zorganizowano wydarzenie podsumowujące projekt, na które zaproszona została społeczność lokalna - lokalizacja ujęta w Diagnozie wykonanej na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Góra Kalwaria.

odbiorcy inicjatywy: Sołectwa Baniocha, Łubna - dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 4. MANNEQUIN C HALLENGE INTEGRACJA – ZRÓBMY TO RAZEM !!!

inicjator: Grupa nieformalna - Iwona Szymańska, Anna Smolińska

opis inicjatywy: Projekt zakładał organizację wydarzenia integrującego mieszkańców Góry Kalwarii z osobami niepełnosprawnymi. Inicjatywa zawierała wspólną zabawę (z wykorzystaniem ćwiczeń ruchowych, muzyki, wizażu), która przełamala barierę strachu między osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi, dała możliwość nawiązania nowych znajomości oraz zacieśnienia relacji ogólnospołecznych mieszkańców miasta.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy miasta i gminy Góra Kalwaria, w szczególności osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami i opiekunami.

 

Inicjatywa nr 5. CZERSKIE PERŁY URZECZA 2018

inicjator: Grupa nieformalna - sołtys Czerska Urszula Wroniewicz

opis inicjatywy: Inicjatywa zakładała przeprowadzenie warsztatów fotograficznych związanych z historią, tradycją ziemi czerskiej. Uczestniczące w warsztatach fotograficznych dzieci miały możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym miejsc ważnych dla historii lokalnej i całego Mazowsza. W czasie warsztatów każdy z uczestników miał za zadanie wykonanie 3 zdjęć, w tym jednego nawiązującego do legendy o królowej Bonie, która mieszkała w zamku w Czersku. W trakcie lokalnego wydarzenia podsumowującego projekt została zaprezentowana wystawa zdjęć. W imprezie wzięli udział lokalni rękodzielnicy oraz społeczność Czerska.

odbiorcy inicjatywy: Społeczność sołectwa Czersk - dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy.