Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

Data publikacji: 20.05.2021
Autor: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „OKiS – witamy na pokładzie” zrealizowano pięć inicjatyw kulturalnych dla społeczności gminy Bierutów.

Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
Dzieci układają konstrukcje z kolorowych patyczków na terenie boiska.

Inicjatywa nr 1. Podróże ze smakiem.

Inicjator: Małgorzata Borówka

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu współdziałanie, wymianę doświadczeń, budowanie więzi międzykulturowych oraz wzmacnianie aktywności kulturalnej i społecznej. Udało się to zrealizować poprzez prezentację kultury, tradycji i obyczajów swojego regionu lub kraju pochodzenia oraz wspólne przygotowanie i degustację tradycyjnych potraw. Mieszkańcy prezentowali swoje wspomnienia z podróży do innych krajów, co pozwoliło na wzajemną wymianę doświadczeń.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Bierutów.

 

Inicjatywa nr 2. Namysłowska 4B

Inicjator: Justyna Pietroń

Opis inicjatywy: Przy ul. Namysłowskiej 4B znajduje się zabytkowy obiekt, którego właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa. Przy budynku mieści się przepiękny park, który został w trakcie inicjatywy „ożywiony” na rzecz organizacji pikniku rodzinnego. Na początku lokalni społecznicy posprzątali i przygotowali teren do dalszej realizacji. Podczas Pikniku Sąsiedzkiego zorganizowano warsztaty plastyczne, edukacyjne i sportowe. Prace plastyczne zostały przekazane wspólnocie mieszkaniowej i wyeksponowane „w korytarzach” budynku mieszkalnego przy ul. Namysłowskiej 4B. Inicjatywa ma na celu zapoczątkowanie „tradycji” obchodów Święta Ulicy w formie pikników sąsiedzkich w różnych częściach miasta, dając szansę na wymianę doświadczeń i wzajemną integrację.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy miasta – szczególnie ul. Namysłowskiej.

 

Inicjatywa nr 3. Eko sztuka. Budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, ekologia w praktyce

Inicjator: Ewa Chorążyczewska-Purzyńska

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu pokazanie działań ekologicznych, jako użytkowego narzędzia w działaniach artystycznych. Przeprowadzono warsztaty szycia wielorazowych woreczków, podczas których zainicjowano integrację międzypokoleniową słuchaczy Bierutowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodych mieszkańców miasta. Kolejne warsztaty obejmowały projektowanie graficzne i plastyczne, podczas których powstał lokalny Ekologo. Wykorzystany został do ozdobienia uszytych wcześniej wielorazowych woreczków i toreb. Promocją działań proekologicznych było rozmieszczenia uszytych woreczków w piekarni oraz lokalnych warzywniakach. Jako ostatni element odbyły się warsztaty kreatywne, czyli „Drugie życie plastiku. Zabawka edukacyjna i kreatywna”.

Odbiorcy inicjatywy: Cała społeczność miasta.

 

Inicjatywa nr 4. Przeszłość dla Przyszłości – Opowiadamy jak było, słuchamy jak jest

Inicjator: Konrad Galicki

Opis inicjatywy: Inicjatywa składała się z trzech elementów. Pierwszym były warsztaty w różnych sołectwach gminy Bierutów, które obejmowały tematykę ceramiki ludowej. Przeprowadzone zostały przez doświadczonego instruktora dla wszystkich grup wiekowych, jako spotkanie między pokoleniami, które dało inspirację do rozmów i wymiany doświadczeń. Następnym elementem była wystawa, na której zgromadzono przedmioty i sprzęty użytku domowego nie tylko z ubiegłych stuleci, ale również z XX wieku, przypominające zarówno dawną jak i nie tak odległą historię. Ostatnim punktem inicjatywy było wspólne ognisko, przy którym dziadkowie i rodzice opowiadali młodszemu pokoleniu o swoim dzieciństwie i zabawach, a także jak wyglądała miejscowość, w której obecnie mieszkają.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Bierutów.

 

Inicjatywa nr 5. Kulturalnie pod k(L)oszem – piknik rodzinny

Inicjator: Przemysław Stępień

Opis inicjatywy: Piknik rodzinny w dużej mierze pozwolił na wzajemną integrację mieszkańców poprzez rodzinne zabawy animacyjne, artystyczne warsztaty malowania twarzy oraz aktywne spędzanie wolnego czasu w weekendy. Wśród atrakcji dla najmłodszych znalazły się pokazy warsztatowe żonglowania i rzutu do celu. Nadrzędnym celem było uświadomienie mieszkańcom, że kultura i sport są ze sobą powiązane. OKiS chciał zachęcić uczestników sportowych wydarzeń to brania udziały w ofertach kulturalnych i odwrotnie.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Bierutów oraz ościennych gmin.