Mogileński Dom Kultury

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
12 minut

W ramach projektu ,,Dom Kultury + Inicjuj z MDK'' zrealizowano siedem inicjatyw w celu wzmocnienia zaangażowania Mogileńskiego Domu Kultury w życie lokalnej społeczności. 

Inicjatywa nr 1. Ludzie z pasją z Ziemi Mogileńskiej

inicjator Barbara Narbut (lider), Grażyna Rosłaniec, Ewa Szarzyńska

opis inicjatywy: Zorganizowane zostaną warsztaty tematyczne z osobami ziemi mogileńskiej. Prowadzący spotkania to osoby, które realizują swoje pasje w życiu zawodowym lub prywatnym.

- Pierwszy warsztat ,,Pasje przyrodnicze" odbyłoby się w MDK w Mogilnie. Prelegentem była by pani Katarzyna Brodzik opisałaby swoją pasję do przyrody, jej działalność w sieci tworząc grupy o tematyce przyrodniczej, jak te grupy żyją wymieniają się wiedzą i spotykają się w różnych częściach Polski. Przewidujemy również tematyczne konkursy z nagrodami i zabawy. - Drugi warsztat ,,Pasja Taniec" przebiegałoby pod szyldem tanecznym lato i gorące rytmy. Miejscem warsztatu byłby Amfiteatr w Mogilnie. Wykładowcą byłby pan Arkadiusz Renk, który jest społecznikiem wspaniałym instruktorem tańca. Wprowadziły słuchaczy w magię tańca, czym może być dla człowieka, jak może mieć dobroczynny wpływ na emocje, stan psychiczny człowieka. Dopełnieniem będzie wspólna zabawa, uczenie się nowych kroków tanecznych. Głównym celem warsztatu jest pokazanie rodzicom, że warto pozwalać dzieciom na uczestnictwo w zajęciach tanecznych, nie zawsze nastawionych na rywalizację uczestnictwa w turniejach, by dziecko mogło w sposób pozytywny spędzać czas .        

- Trzeci warsztat ,, Pasja plastyczna" poprowadzi pani Hanna Zelek - ukończyła Akademię Sztuk Pięknych. Obecnie prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, wspiera rodziców podczas rozmów, aby dziecku dać pozwolić samemu obrać kierunek i styl malowania.                       - Czwarty warsztat ,,Pasje kulinarne" miejscem spotkania byłaby świetlica wiejska w Strzelcach prowadzona przez Koło Gospodyń w Lubieszewie. Panie opisałyby co wpłynęło na to, że są razem. Jak nawzajem się mobilizują do wspólnego gotowania i spotkań. Jakie potrawy najczęściej na ziemi mogileńskiej są serwowane na różnych imprezach społecznych

odbiorcy inicjatywy Odbiorcami będą osoby wieku 15-25 lat z dopełnieniem 26-60 latków ( głównie kobiet) i dzieci do 15- tego roku życia, oraz osoby niepełnosprawne

 

Inicjatywa nr 2. Wczoraj, dzisiaj, jutro…

inicjator: Jarosław Gębala (lider), Beata Krotoszyńska, Justyna Nawrocka

opis inicjatywy: W ramach projektu przewidziane są spotkania stacjonarne w świetlicy wiejskiej w Żabienku, warsztaty plenerowe fotograficzne i ogrodnicze oraz wystawa wieńcząca projekt w dniu 10.11.2018 r. w remizie OSP Wylatowo w czasie obchodów Święta Niepodległości. W czasie pierwszego spotkania uczestnicy przedstawiają pod okiem historyka Joanny Dybicz (nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem) historię swoich miejscowości, dalej przygotowują dowolną techniką herb/logo tej wsi, które otrzymają później nadrukowane na koszulkach. Później w czasie plenerowych warsztatów fotograficznych z właścicielką firmy fotograficznej Sylwią Lech , przygotowują zdjęcia swoich miejscowości. Kolejne spotkanie dotyczyć będzie przyszłości tych miejscowości, na podstawie wykonanych zdjęć i wycinków z gazet uczestnicy przygotowują kolarze dotyczące przyszłości tych miejsc. Na koniec tego spotkania każda wieś w niezagospodarowanej części za świetlicą zasadzi drzewa i rośliny jako zapieczętowanie trwałości projektu a w kapsułach czasu zostaną zakopane historie miejscowości. Zajęcia oraz wystawę poprowadzi i nad całością czuwać będzie lider projektu Jarosław Gębala. Podsumowanie projektu nastąpi w czasie Święta Niepodległości w Wylatowie w dniu 10.11.2018 r. gdzie zostanie zaprezentowana wystawa powstałych prac. odbiorcy inicjatywy: Uczestnikami wszystkich spotkań będą przedstawicie wsi Gminy Mogilno, a na wystawę główną zaprosimy wszystkich mieszkańców Gminy Mogilno

 

Inicjatywa nr 3. Szyję i projektuję – warsztaty dla dzieci

inicjator: Monika Szczepankiewicz

opis inicjatywy: Warsztaty projektowania dla dzieci wprowadzą je w świat mody, nauczą technik rysunku projektowego zasad projektowania i szycia. Są to warsztaty jakich jeszcze na terenie naszej gminy nie było, oraz nie ma możliwości w najbliższej okolicy korzystanie z tego typu warsztatów. Inicjatywa ma charakter edukacyjny, będący początkiem hobby lub nawet ścieżki zawodowej. Jednocześnie jedna inicjatywa łączy ze sobą kilka dziedzin sztuki takich jak rysunek, projektowanie, krawiectwo. Miejsce realizacji: sala MDK Mogilno. Realizatorem zadania będzie Szkoła Projektowania i Technik Krawieckich, która posiada autorskie programy zajęć, posiada odpowiedni sprzęt, który będzie przywożony na miejsce zajęć oraz wykwalifikowaną kadrę. Inicjatywa jest na małą skalę ponieważ chcemy pomóc rozwinąć pasje grupce dzieci zainteresowanych modą, które nie mają takiej możliwości w najbliższej okolicy. Tego typu kursy odbywają się w Poznaniu oddalonym o 100km. W ramach tego działania przedstawiane będą różne formy twórcze: rysunek, projektowanie, barwienie tkanin, szycie. W warsztatach będą mogły uczestniczyć osoby niepełnosprawne.

odbiorcy inicjatywy: dzieci w wieku 9-13 lat – z terenu gminy Mogilno

 

Inicjatywa nr 4. Rajd rowerowy. Pedałujemy przez ten piękny świat.

inicjator: Wiktoria Sielecka (lider), Kevin Wolsztyl, Bartosz Woźniak, Krzysztof Nowaczyk, Adam Matkowski

opis inicjatywy: Inicjatywa ma charakter kulturalnego rajdu rowerowego opartego o grę miejską . Zadania na trasie rajdu będą rozmieszczone w ciekawych miejscach naszej gminy i będą miały charakter kulturalny. Podsumowaniem będzie festyn w ramach którego odbędzie się mały poczęstunek, animacje dla dzieci, pokaz amatorskich sunterów oraz koncert. odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana głównie do młodzieży z terenu Gminy Mogilno a także ich rodzin.

 

 

Inicjatywa nr 5.

inicjator: Grażyna Lewandowska (lider), Maria Dąbek, Aleksandra Bulińska, Jerzy Grell, Elżbieta Sobkowiak

opis inicjatywy:

Program inicjatywy:

- przygotowanie regulaminu konkursu fotograficznego

- ogłoszenie konkursu fotograficznego (informacja na stronie mogilno.in, mogilno.pl,

cmg24.pl, prasa, afisze)

- nabór na warsztaty fotograficzne (prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora)

Efektem kończącym projekt będzie zorganizowanie wystawy fotograficznej. Wyróżnione, nagrodzone osoby otrzymają dyplomy i upominki. Efektem będzie również wydrukowanie kalendarza z najciekawszymi pracami

odbiorcy inicjatywy Zadanie kierujemy do mieszkańców Mogilna, w szczególności do seniorów oraz uczniów szkół średnich w ramach integracji.

 

Inicjatywa nr 6. Nasze kulturalne podwórko

Inicjator: Zofia Harędzka

opis inicjatywy: „Zielone„ podwórko – przyjazne i przytulne miejsce w którym chętnie spędzam czas. Upiększanie podwórka poprzez sadzenie kwiatów, krzewów, robienie bukietów i ozdób z kwiatów. Kolorowe podwórko –przyjazne dla oka. Tworzenie murali, różnego rodzaju prac plastycznych z wykorzystaniem naturalnych materiałów i tworzyw (patyki, kamyki, wiklina) Pokaz fotografii związanych z tematyką życia innych podwórek. (ekspozycja dla każdego chętnego) „Malowane wierszem” podwórko. Eksponowanie fragmentów wierszy do których powstaną prace malarskie uczestników inicjatywy. Głośne recytacje wybranych wierszy znanych lub nie znanych autorów. „Swojskie” podwórko. Wystawa i pokaz bielizny pościelowej rozwieszonej na linkach, jako naturalna i powszechna forma estetyki codziennego życia podwórek i jej mieszkańców. „Głośne” podwórko. Dźwięki muzyki dobiegające z głośników mieszkań, muzyk przygrywający do tańca, wspólny stół i biesiada przy stole. Wspólna zabawa i rozmowy. „Magiczne” podwórko. Wieczorny spacer fotograficzny przy świetle księżyca oraz zabawa światłem i cieniem dla każdego..

odbiorcy inicjatywy: Społeczność lokalna (bliżej nie sprecyzowana) Mogilna. Główni odbiorcy – dzieci kojarzące się z tętniącym życiem podwórkiem poprzez gwar, śmiech, zabawy wprowadzają specyficzny koloryt w owe miejsca. Dorośli, „czuwający” nad swymi pociechami i zaangażowani w zabawę.

 

Inicjatywa nr 7. Międzypokoleniowe , integracyjne warsztaty plastyczne „Ikony”

inicjator: Katarzyna Holak

opis inicjatywy: Podczas zajęć niepełnosprawni ,wspólnie z członkami klubu wykonają ikony na drewnie, za pomocą techniki mieszanej malarskiej oraz decoupage. Podsumowaniem zajęć będzie wystawa dzieł uczestników. Zajęcia będą okazją do przełamania barier, wzajemnej tolerancji, doskonalenia umiejętności plastycznych. Wspólna praca będzie też okazją do odreagowania negatywnych napięć . (znaczenie terapeutyczne). Zajęcia będą się odbywać w miesiącu wrześniu i październiku 2018, Wystawę prac zaplanowano na miesiąc listopad 2018
odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Mogilna ( seniorzy), niepełnosprawni uczniowie SOSW w Szerzawach.