Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach

Data publikacji: 17.02.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu "Manewry Kultury" z Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Pisarzowic.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach
Fot. zdjęcia z realizacji projektu sześć gobelinów utkanych z żywych roślin powieszone pod zadaszeniem

Inicjatywa nr 1: Naturą malowane

Inicjator: Danuta Mleczko

Opis inicjatywy: Działanie w plenerze w formie warsztatów artystyczno - florystycznych, pozwalających na umiejscowienie procesu tworzenia poza budynkiem GCDT. Projekt zakładał wspólne stworzenie rzeźby przestrzennej - eko gobelinu i wyeksponowanie go w przestrzeni miejscowości, wytworzonego w głównej mierze z elementów natury pozyskanych na spacerach po okolicy. Było to działanie proekologiczne, osadzone w nowoczesnych trendach, integrujące lokalną społeczność

Odbiorcy inicjatywy: seniorzy, młodzież, nowi mieszkańcy oraz autochtoni

 

Inicjatywa nr 2: Scena pokoleń

Inicjator: Liliana Białas

Opis inicjatywy: Rodzinne warsztaty teatralne, polegające na przygotowaniu Performance ulicznego z wykorzystaniem samodzielnie stworzonych lalek, celem działania byłopobudzenie aktywności artystycznej, integracja mieszkańców. Efektem była być etiuda teatralna przedstawiona na ulicach Pisarzowic, nagrana i udostępniona w mediach społecznościowych. Działanie jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę
tworzenia oraz bliskości kultury wysokiej. Inicjatywa ma aktywizować rodziców z dziećmi w różnym wieku, odbiorcami będą mieszkańcy Pisarzowic, szczególnie pod uwagę brani są nowi mieszkańcy miejscowości, którzy przeprowadzili się z dużych miast i oczekują tego typu wydarzeń. Było to również działanie międzypokoleniowe, nastawione na współpracę ludzi w różnym wieku.

Odbiorcy inicjatywy: młodzież, nowi mieszkańcy oraz autochtoni

 

Inicjatywa nr 3: Warsztaty tradycji pisarzowskiej

Inicjator: Barbara Mazur, Ewa Durlak

Opis inicjatywy: Działanie o charakterze warsztatowym, w tym warsztaty piekarnicze, podkreślające tradycję wypieków regionu, warsztaty tworzenia przepiśnika - zapis przepisów tradycyjnych wyrobów regionalnych, prezentacja lokalnych wyrobów.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Pisarzowic, rodzice z dziećmi, seniorzy, nowi mieszkańcy

 

Inicjatywa nr 4: Pisarzowskie tradycje dla każdego - rodzinny piknik z kulturą

Inicjator: Cecylia Puzoń, Ilona Pudełko, Iwona Kamińska

Opis inicjatywy: Działanie o charakterze integracyjnym, międzypokoleniowym. Dzień poświęcony tradycji i nowoczesności w Pisarzowicach, w tym warsztaty wypieku tradycyjnych pisarzowskich pierniczków "Marcinków", rodzinny konkurs talentów, występ zespołu regionalnego Pisarzowianki i prezentacja strojów regionalnych, warsztaty artystyczne dla dzieci o stroju pisarzowskim, warsztaty bibułkarskie dla dorosłych, bazarek pisarzowskiej sztuki użytkowej, wspólne tworzenie regału do książkodajni, który stanąłna korytarzu GDCT.

Odbiorcy inicjatywy: Działanie
skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców z dziećmi, seniorów o charakterze edukacyjnym

 

Inicjatywa nr 5: Ojciec z coolturą

Inicjator: Tomasz Kucharski, Marcin Chrobak, Bartłomiej Nikiel

Opis inicjatywy: Cykl warsztatów dla ojców i synów, o tematyce historyczno - militarnej. Działanie zakładało spotkania z historią, w formie dyskusji, prelekcji o historii broni, jej zastosowaniu w filmie i literaturze, połączone z wykładem na temat historii Pisarzowic ( w tym opowieść o legionistach w Pisarzowicach). Dodatkowo odbyły się warsztaty - zajęcia modelarskie poświęcone skonstruowaniu modeli samolotów z okresu wojny, zajęcia strzeleckie z wykładem o historii broni w Polsce. Całość zwieńczyła wiejska gra terenowa również posiadająca walory edukacyjne. Celem działania jest przekazanie historii o dziejach Pisarzowic w ciekawy sposób, połączony z zabawą, będący alternatywą do nowoczesnych form rozrywki związanych z multimediami, integrowanie mieszkańców, aktywizowanie męskiej części odbiorców kultury, które może stać się początkiem nowych działań w GDCT skierowanych do mężczyzn.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci i ich ojcowie z Pisarzowic