Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach

Data publikacji: 20.05.2021
Autor: Aleksandra Konca
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Bogactwa Ziemi Daleszyckiej” zrealizowano pięć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Daleszyce.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach
Uczestnicy lekcji muzealnej w Muzeum Wsi Kieleckiej. Kobiety i dzieci są ubrani w stroje tradycyjne.

Inicjatywa nr 1: Marzyskie babcie uczą tradycji ludowych

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich z Marzysza

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu otwartych warsztatów z wykonywania rękodzieła ludowego. Zajęcia były przeplatane prelekcjami na temat zwyczajów ludowych „od Jędrzeja do Jędrzeja”, dzięki czemu uczestnicy dowiedzieli się jak wyglądał cały rok obrzędowy wsi marzyskiej. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wykonane podczas warsztatów prace zostały zaprezentowane na stoisku KGW w trakcie Jarmarku na Św. Michała.

Równocześnie odbywały się próby teatralne zespołów folklorystycznych do widowiska „Kisenie Kapusty u Maciejów”, które zostało zaprezentowane na Jarmarku na Św. Michała.

Odbiorcy inicjatywy: Bezpośrednimi odbiorcami inicjatywy była grupa mieszkańców Marzysza, biorąca udział w warsztatach i lekcjach muzealnych. Pośrednimi uczestnikami zadania będą widzowie spektaklu przedstawiającego obrzęd „Kisenie kapusty u Maciejów”.

 

Inicjatywa nr 2: Baśniowy świat kultury

Inicjator: Justyna Witkowska – Sołectwo Sieraków

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu przygotowanie przedstawienia pt. „Bajkowy świat kultury”. Kierowany był do dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie oraz do ich rodzin. Celem inicjatywy była integracja różnych grup wiekowych. W ramach projektu odbyły się również warsztaty z malowania ściany, które były potrzebne do realizacji przedstawienia.

Zwieńczeniem projektu był piknik kulturalny, podczas którego odbywały się wykłady o sztuce, zabawy kulturalne, konkursy i gry zręcznościowe.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież, osoby dorosłe – mieszkańcy Sierakowa i Smykowa.

 

Inicjatywa nr 3: Spotkanie z kulturą w Bałtowie

Inicjator: Katarzyna Waleriś – Nieformalna Grupa Wsparcia TACY SAMI

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny z Grupy Wsparcia Tacy Sami. W ramach wyjazdu uczestnicy odwiedzili Galerię „Stary Młyn”, „architektoniczną podróż po Polsce”, JuraPark oraz Oceanarium.

Teren obiektu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu dzieci w pełni mogły skorzystać ze znajdujących się tam atrakcji.

Odbiorcy inicjatywy: Osoby niepełnosprawne i ich rodziny z Grupy Wsparcia Tacy Sami.

 

Inicjatywa nr 4: Sołeckie kino pod chmurką

Inicjator: Dorota Dąbek – Rada Sołecka Marzysza

Opis inicjatywy: Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom wsi Marzysze oraz okolicznych sołectw darmowego uczestnictwa w pokazie filmu zrealizowanym w kinie plenerowym. Po projekcji odbyła się dyskusja na temat filmu. Wydarzenie zostało zakończone występami lokalnych artystów: Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza oraz dziecięcego zespołu śpiewaczego Marzyskie Skowronki. Całej inicjatywie towarzyszył piknik z darmowym poczęstunkiem oraz animacjami dla dzieci.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy sołectwa Marzysz oraz okolicznych miejscowości.

 

Inicjatywa nr 5: Przegląd twórczości ludowej gminy Daleszyce

Inicjator: Anna Kosmala – Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Daleszyce

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu integracje lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji ludowych z obszaru gminy Daleszyce. Uczestnicy projektu przygotowali teksty pisane gwarą regionu kieleckiego, a następnie zaprezentowali je na scenie podczas Jarmarku na Św. Michała.

Podczas przeglądu wystąpiło 12 kół gospodyń wiejskich oraz jeden Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”.

Odbiorcy inicjatywy: Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Daleszyce, które działają w ramach stowarzyszenia KGW gminy Daleszyce. Mieszkańcy gminy.