Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

Data publikacji: 18.04.2019
Autor: Julia Janaszek
5 minut

W ramach projektu ,,Rób(my) kulturę na 750 lat Gniewkowa'' zrealizowano na terenie gminy cztery inicjatywy kulturalne.

Festiwal kultury ulicznej. Mężczyzna siedzący na ławce.
Festiwal kultury ulicznej. Mężczyzna siedzący na ławce.

Inicjatywa nr 1. PROROCZE SNY SOŁTYSA SYLWESTRA -CZYLI TEATR WSZĘDZIE DOSTĘPNY

inicjator: grupa nieformalna, lider Izabela Polak

opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zrealizowano warsztaty teatralne, samodzielne przygotowano scenariusz sztuki o powojennym sołtysie Suchatówki Sylwestrze Drzewuckim i występy przed publicznością. Warsztaty realizowano w Suchatówce, a występy odbyły się w dwóch innych świetlicach wiejskich i w sali ośrodka kultury Gniewkowie. Premiera przedstawienia będzie miała miejsce w Suchatówce podczas imprezy cyklicznej "Święto dyni". Celem inicjatywy jest rozwój posiadanych zdolności aktorskich, współdziałanie lokalnych twórców i pasjonatów, łączenie dzięki projektowi różnych grup wiekowych oraz promowanie teatru i aktorstwa wśród mieszkańców naszej gminy.

odbiorcy inicjatywy: Młodzież, dzieci, seniorzy (aktualnie aktorki tamtejszego teatru stolikowego), osoby w wieku produkcyjnym.

 

Inicjatywa nr 2. POKAŻ TALENT...

inicjator: Grupa nieformalna, lider Jagoda Mierzejewska

opis inicjatywy: Projekt odbył się w Gniewkowie, a jego efekty zaprezentowano w placówkach szkolnych w Wierzchosławicach i Kijewie. Projekt miał na celu umożliwienie w szczególności młodym ludziom dostępu do krojonych na ich miarę warsztatów: wokalnych, plastycznych, tanecznych i fotograficznych, które zaplanowano na wrzesień. Celem tych spotkań jest odkrycie w sobie i innych talentu oraz pasji, którą będzie można się dzielić nawet po zakończeniu spotkania. Punktem kulminacyjnym projektu był finał-konkurs talentów "Pokaż talent", na którym na wszystkich uczestników czekał „Aplauz 750 oklasków” oraz świetne nagrody.Była to okazja do zaprezentowania swoich pasji i umiejętności w lokalnym środowisku, a także poznanie się, nawiązanie inspirujących relacji czy współpracy.

odbiorcy inicjatywy: W konkursie talentów wzięły udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe w 4 kategoriach wiekowych. W warsztatach wzięły udział osoby powyżej 14 lat.

 

Inicjatywa nr 3. KUJAWY NA WESOŁO- RODZINNE GRILLOWANIE

inicjator: Anna Kosińska, Krzysztof Kosiński

opis inicjatywy: Inicjatywa odbyła się w największej wsi gminy Gniewkowo- we Wierzchosławicach (1,5 tys. mieszkańców). Najpierw odbyły się międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w tamtejszej świetlicy wiejskiej. W warsztaty zaangażowało się KGW, które przygotowało stoiska i program warsztatów. Poza tym równolegle, na tarasie świetlicy odbyły się warsztaty rękodzielnicze. W ich czasie uczestnicy zdobili drewniane przybory kuchenne (łyżki, deski do krojenia, inne) wzorami kujawskimi. Projekt polegał na integracji uczestników wokół kuchni kujawskiej. Impreza miała charakter kulturalny przez promocję potraw kuchni regionalnej, warsztaty rękodzielnicze - zdobienia drewnianych gadżetów kuchennych grafikami kujawskimi. Następnego dnia wszyscy zebrani kosztowali wykonane dzień wcześniej dania, podziwiali ozdobione przedmioty, odbyło się również integracyjne ognisko z zabawami dla wszystkich, a wspólne biesiadowanie zakończył koncert lokalnego zespołu.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy w każdym wieku.

 

Inicjatywa nr 4. I FESTIWAL KULTURY ULICZNEJ KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO – NA SZLAKU

inicjator: Stowarzyszenie BZIK

opis inicjatywy: Projekt był realizowany w Gniewkowie. W pierwszej części w strategicznych miejscach Gniewkowa odbyło się spotkanie z kulturą ulicznych grajków. Druga część z wielkim wieczornym finałem odbyła się w okolicach „stawku” na największym osiedlu w Gniewkowie i miała charakter imprezy otwartej, gdzie każdy znalazł dla siebie coś miłego: koncerty, promocje kulinarne sołectw, warsztaty gitarowe czy bicie rekordu w graniu popularnej piosenki wraz z ulicznymi grajkami. Celem projektu jest integracja środowisk gminnych przez spędzanie wspólnie czasu na wolnym powietrzu i w niezobowiązującej, luźnej atmosferze. Projekt zakłada kontynuację i finał imprezy w innych miejscowościach naszej gminy.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy w każdym wieku.