Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Data publikacji: 17.06.2021
Autor: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 9 minut
drukuj

W ramach programu „Lokalne Inicjatywy Kulturalne w Ogrodzieńcu” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
Pokaz teatru ognia po zachodzie słońca. Na zdjęciu widać osobę, a dookoła niej świecące iskry.

Inicjatywa nr 1. Wieś mlekiem i miodem płynąca – kulturalnie na Krępie

Inicjator: Natasza Sobczak – lokalny społecznik, dostrzegana, jako osoba wprowadzająca „nową kulturę” w Gminie Ogrodzieniec

Opis inicjatywy: Wydarzenie zorganizowane na Krępie w Ogrodzieńcu. Zaprezentowana została kultura i tradycja wiejska w scenografii wnętrza jurajskiej chaty, z pokazem dawnych lokalnych sprzętów z codziennego życia na wsi, opowieściami o tradycjach, zwyczajach i obrzędach, animacje z krową „mućką” i pszczółką „stokrotką”. Wśród najmłodszych przeprowadzone zostały konkursy zbierania ziemniaków i kwiatków.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Ogrodzieńca i sołectw. Całe rodziny bez względu na wiek, odbiorcy wielu pokoleń.

 

Inicjatywa nr 2. Eko-KULTURA w Gulzowie

Inicjator: Janusz Łypaczewski – lokalny społecznik, sołtys wraz z ochotnikami OSP Gulzów

Opis inicjatywy: Młodzi mieszkańcy wzięli aktywny udział w warsztatach plastycznych i artystycznych. Mieszkańcy malowali pejzaże i naturę Gulzowa, dowiedzieli się jak segregować odpady oraz próbowali swoich sił na scenie. Dla Gulzowa, miejsca oddalonego od ośrodków kulturalnych, to było znaczące działanie. W ramach inicjatywy odbył się również interaktywny spektakl plenerowy, który był skierowany do dzieci w różnym wieku i całych rodzin. Zorganizowane zostały konkursy i zabawy oparte na kulturalnych i ekologicznych zabawach. Inicjatywa łączyła rozrywkę z edukacją ekologiczną. Spotkanie zostało podsumowane pokazem artystycznym i poczęstunkiem. Dodatkową atrakcją był pokaz strażacki oraz opowieść lokalnego pszczelarza, przypominająca rolę i znaczenie pszczół dla środowiska w kontekście tematu przewodniego.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gulzowa. Inicjatywa skierowana do szerokiego grona odbiorców – bez względu na wiek.

 

Inicjatywa nr 3. Ogniste wspomnienie – kulturalna integracja międzypokoleniowa

Inicjator: Karolina Adamus – lokalny społecznik, inicjator działań na osiedlu Cementownia w Ogrodzieńcu

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała za zadanie kulturalne i integracyjne działania w części Ogrodzieńca tzw. Cementowni, obszarze diagnozowanym na otwarcie się i inicjowanie nowych działań kulturalnych. Cementownia to miejsce zapomniane kulturowo, niegdyś siedziba licznych zakładów pracy, obecnie od lat w zastoju kulturalnym. W ramach projektu odbył się pokaz teatru ognia, co było nową atrakcją kulturalną dla tego środowiska. Ponadto przeprowadzono muzyczne spotkanie integracyjne, podczas których najmłodsi mieszkańcy i ich opiekuni mogli wziąć udział w licznych konkursach. Zadanie miało sprawić, aby mieszkańcy Cementowni poczuli się dumni z miejsca swojego zamieszkania.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Ogrodzieńca-Cementowni. Społeczność osiedla Cementownia w Ogrodzieńcu w okolicy, charakter rodzinny, wielopokoleniowy.

 

Inicjatywa nr 4. Śpiew i muzyka łączy pokolenia – razem tworzymy historię

Inicjator: Beata Jakacz – zaangażowana przez lata w życie społeczne Ryczowa-Kolonii

Opis inicjatywy: W Ryczowie-Kolonii funkcjonują lokalne organizacje z czterdziestoletnim okresem istnienia (Ochotnicza Straż Pożarna i Zespół Folklorystyczny „Wrzos”), które kultywują lokalne tradycje i zwyczaje: ludowe oraz strażackie, a ponadto aktywnie uczestniczą w działaniach w swojej miejscowości. Poza tytułowym „śpiewem i muzyką”, czyli wspólnym śpiewaniem ludowych i popularnych pieśni i przyśpiewek, mieszkańcy wzięli udział w warsztatach muzycznych w rytm lokalnej orkiestry. Dodatkowo odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci rysowały swoje wyobrażenie miejscowość. Inspiracją do ich prac była wystawa zdjęć ważnych dla mieszkańców miejsc. Charakter konkursowy pozwolił na nagrodzenie młodych mieszkańców sołectwa drobnym upominkiem.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Ryczowa-Kolonii. Wydarzenie skierowane do mieszkańców w różnym wieku, charakter pokoleniowy.

 

Inicjatywa nr 5. Od malucha do seniora – kultura wielopokoleniowa

Inicjator: Wioletta Baran, Sławomir Szlachta, Rada Sołecka – osoby najbardziej zaangażowane w życie mieszkańców sołectwa Mokrus

Opis inicjatywy: Wydarzenie zrealizowane na bazie kultywowania lokalnych tradycji poprzez wspólny udział młodszego i starszego pokolenia mieszkańców Mokrusa w warsztatach plastycznych. Zadaniem uczestników było malowanie rodziny w swojej miejscowości. Celem inicjatywy było przekazywanie młodszym pokoleniom wartości rodzinnych, kultury i zachowania w stosunku do seniorów. Zapewniono atrakcje dla dzieci – występ lokalnego artysty.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Mokrusa. Wielopokoleniowa integracja społeczna mieszkańców.

 

Inicjatywa nr 6. Dzień ziemniaka w Kiełkowicach – kultura na wesoło

Inicjator: Leszek Brzozowski – mieszkaniec zaangażowany w życie społeczne i kulturalne mieszkańców, inicjator podejmowanych działań w społeczności.

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano wydarzenie kulturalne integrujące mieszkańców, dotyczące tematu jurajskiego ziemniaka, potraw tworzonych z ziemniaka, popularnych w środowisku lokalnym. Przeprowadzono konkursy związane z ziemniakiem – dziedzictwem kulinarnym regionu. Kulturalnym akcentem były warsztaty muzyczno-taneczne, występ lokalnego artysty oraz wspólne śpiewanie przy ognisku. Konkursy dla młodego i starszego pokolenia biorącego udział w wydarzeniu zintegrowały mieszkańców, dla których ważne są wspólne działania na rzecz lokalnego środowiska.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Kiełkowic. Wielopokoleniowe spotkanie dla mieszkańców oraz ich rodzin.

 

Inicjatywa nr 7. Spotkajmy się w Gieble – festiwal integracji lokalnej

Inicjator: Marcin Lipka – mieszkaniec Giebła od kilku lat, społecznik, dostrzegający problemy współczesnej wsi w aspekcie kulturalnym.

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zrealizowano kulturalne wydarzenie w sołectwie, które odbyło się na otwartej przestrzeni, z wykorzystaniem naturalnego i historycznego potencjału gminy, w tym przypadku miejscowości Giebło. W sołectwie znajduje się staw z historycznym dworkiem, miejscem ważnym dla mieszkańców, w ostatnich latach zagospodarowanym rekreacyjnie oraz kościół romański. Przeprowadzono i utrwalono on-line wydarzenie muzyczne o charakterze dydaktyczno-edukacyjnym z udziałem orkiestrantów kultywujących tradycje orkiestry dętej w miejscowości oraz okolicy, dbających i zachowujących nasze muzyczne dziedzictwo kulturowe w regionie. W tej miejscowości muzyka łączy mieszkańców, integruje społeczeństwo, zachęca do zaangażowania na rzecz społeczności, w której żyją, pracują, uczą się, bawią i relaksują. Zrealizowano filmik, który zachęca do udziału w nauce i wspólnym muzykowaniu.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Giebła. Wydarzenie kulturalne adresowane do wszystkich pokoleń.