Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie

Data publikacji: 20.05.2021
Autor: Aleksandra Konca
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Wybryki kultury” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Strzelno.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie
Mieszkańcy przechodzą przez pasy w kolorowych strojach i z kolorowymi dodatkami.

Inicjatywa nr 1: Strzel Nowy Festiwal

Inicjator: Grupa nieformalna: Marta Buzow, Krzysztof Buzow, Agata Rozumek

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów o tematyce muzyczno-literackiej, które zostały zwieńczone finałowym koncertem w domu kultury. Uczestnicy warsztatów poznali między innymi techniki tworzenia utworów muzycznych, sztukę emisji głosu oraz zasady funkcjonowania sekcji dętej.

Dodatkowo część procesu twórczego oraz końcowy występ zostały sfilmowane, dzięki czemu powstał reportaż dokumentujący cały projekt.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Strzelno.

 

Inicjatywa nr 2: Czytaj na Zdrowie

Inicjator: Grupa nieformalna: Jagoda Woźniak, Katarzyna Tuszyńska-Jąkalska, Rafał Budny, Sławomir Tarczewski

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu spotkań autorów książek z czytelnikami. Pierwsze spotkanie odbyło się z Natalią Budzyńską w Rotundzie św. Prokopa. Towarzyszyła mu wystawa archiwalnych zdjęć z obozów koncentracyjnych oraz występ muzyczny Tomasza Budzyńskiego.

Na drugim spotkaniu gościła autorka literatury dziecięcej – Adrianna Piepiórka.  Wydarzenie miało miejsce w Centrum Terapii – Animus i było połączone z animacjami oraz warsztatami dla dzieci i ich rodziców.

Ostatnie spotkanie odwiedziła Anita Scharmach, twórczyni literatury obyczajowej. Odbyło się ono w  sklepie American Dream.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Strzelna.

 

Inicjatywa nr 3: Karuzela Zdarzeń

Inicjator: Grupa nieformalna: Barbara Narbut, Joanna Pawlińska, Katarzyna Kościelska

Opis inicjatywy: Projekt polegał na cyklu spotkań, których celem było zachęcenie mieszkańców do aktywnego tworzenia.

Podczas warsztatów uczestnicy między innymi tworzyli łapacze snów oraz grali w wielką grę planszową. Następnie stworzone przez nich instalacje ozdobiły przestrzeń miejską.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Strzelna i okolic.

 

Inicjatywa nr 4: Kino pod chmurką

Inicjator: Barbara Śmigiel, Kinga Piotrowska, Patrycja Krzyżanowska, Monika Stanek, Iwona Brzezińska

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu cotygodniowych seansów filmowych w kinie plenerowym. Repertuar został dobrany tak, by odpowiadać każdej grupie wiekowej. Po każdym seansie odbywała się dyskusja na temat filmu, dzięki czemu mieszkańcy mieli przestrzeń na integracje oraz wymianę opinii.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy wsi Sławsko Dolne oraz okolicznych miejscowości.

 

Inicjatywa nr 5: Kamieniem w wyobraźnię

Inicjator: Sebastian Żyłkowski, Irmina Żyłkowska

Opis inicjatywy: Projekt składał się z dwóch etapu. Podczas pierwszego z nich uczestnicy brali udział w wykładach, na których omawiany były skarby historyczne oraz geograficzne regionu. Wykłady były urozmaicone o eksperymenty, które w łatwy sposób pozwalały zrozumieć omawiane procesy. Podczas drugiego etapu uczestnicy brali udział w pracach artystycznych związanych z omawianymi wcześniej kamieniami.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy.

 

Inicjatywa nr 6: Święto Koguta

Inicjator:  Joanna Małaczek, Rafał Małaczek, Dawid Wawrzyniak, Ewelina Jagodzińska

Opis inicjatywy: Podczas inicjatywy zostały zrealizowane warsztaty ceramiczne oraz garncarskie, które przybliżały tradycje z okolic Strzelna. Dla dzieci dedykowane były warsztaty ze stroju kujawskiego, na których najmłodsi wykonywali lalki baby i chłopa w strojach kujawskich ucząc się przy okazji nazewnictwa oraz warsztaty „Dziarski kogut”, na których z dostępnych materiałów robiły figurę koguta, a następnie kobiety z okolicznych wsi wytypowały jednego - „Koguta Roku 2019”. Na wydarzeniu nie zabrakło stanowisk kulinarnych. Przede wszystkim był konkurs na potrawy z koguta, który był adresowany do gospodyń wiejskich. Ponadto odbyły się warsztaty z wypieków podpłomyków na glinianym piecu oraz warsztaty lodziarskie. Natomiast całe wydarzenie otula muzyka, poprzez warsztaty perkusyjne dla dzieci zakończone wspólnym koncertowaniem, występ ludowego zespołu, konkurs „Kto zapieje najgłośniej?!” adresowany do mężczyzn i chłopców. Na koniec odbył się koncert zespołu Polifonika wraz ze wspólnym muzykowaniem.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa była adresowana głównie do mieszkańców Stodół, Stodólna, Kraszyc, Książa.