Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie Koźlu

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 11 minut
drukuj

W ramach projektu ,,Realizacja potrzeb kulturalnych mieszkańców Koźla'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla mieszkańców Koźla. 

Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie Koźlu
Festiwal rodzinnego muzykowania

Inicjatywa nr 1. SPOTKANIA INTEGRACYJNE W KINIE PLENEROWYM "POD DĘBEM" I KOZIELSKA SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA

inicjator: Jakub Dobner, Ireneusz Wiśniewski-Rada Osiedla Zachód, Marcin Tumulka

opis inicjatywy: Inicjatywa polega na organizacji projekcji plenerowych filmów dokumentalnych o tematyce wydarzeń dotyczących miasta i regionu oraz prelekcji dotyczącej prezentowanych zdjęć z najnowszej historii Koźla. Odbędzie się spotkanie przy kawie i poczęstunku trwające około 4 h, na którym zaproszony prelegent (osoba związana z miastem Koźle) będzie komentował wydarzenia historyczne dotyczące miasta Koźla w oparciu o fotografie z własnego archiwum. Po prelekcji odbędzie się prezentacja sprzętu projekcyjnego 16 mm oraz projekcja filmów dokumentalnych z zasobów Filmoteki Śląskiej i DK K-Koźle.

Spotkania odbędą się w parku , koło placu zabaw na ul. Kadetów. Filtrowa. Dostępne również będą miejsca dla mieszkańców, którzy będą chcieli rozłożyć koce lub przyniesione ze sobą leżaki, krzesła ogrodowe. Działania powyższe spełniają zapotrzebowanie mieszkańców opisane w "Diagnozie potrzeb kulturalnych mieszkańców Koźla". Projekt "Kozielska społeczność żydowska", który połączył się z powyższym projektem zakłada organizację wydarzenia kulturalnego na temat kozielskich Żydów. I cześć polegać będzie na zaprezentowaniu wspomnień osób , które ten czas jeszcze pamiętają (wizyta lub nagranie wideo- kilkuminutowe rozmowy z tymi ludźmi). II część stanowić będzie koncert muzyki kompozytorów żydowskich (nie tylko muzyka klezmerska).

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy miasta Kędzierzyn-Koźle i okolic.

 

Inicjatywa nr 2. AKTYWIZACJA KULTUROWO-SPORTOWA I EDUKACJA PATRIOTYCZNA KOZIELSKIEJ MŁODZIEŻY

inicjator: Maria Strache, Agnieszka Kolińska, Aneta Kotarba-Krząkała

opis inicjatywy: Wszelkie cele i zadania będą realizowane przy bliskiej współpracy z placówkami oświatowymi, kultury, sportu i rekreacji. Planuje się zorganizowanie jednodniowej imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowy i rekreacyjnym, w trakcie której młodzież kozielskich szkół, Hufca Pracy, Domu Dziecka i niezrzeszona, zagrożona wykluczeniem społecznym weźmie udział w następujących działaniach:

1. „Piłka w akcji”- trening i pokazy umiejętności piłkarskich młodzieży pod kierunkiem zawodników ZAKSY.

2. „Bubble Football”- piłka nożna w kulach, mecz

3. Zdrowie i sylwetka pod kontrolą”:  - pokazy fitness- zajęcia aktywizujące z udziałem trenerki klubu Minifit - EKO-QC HNIA: zdrowa kuchnia, serwowanie posiłków przygotowanych przez młodzież kozielskich szkół: ZSm nr 1, I LO, Hufiec Pracy

4. „Taniec sposobem na życie”- warsztaty taneczne z HIP-HOP i Braakdance pod kierunkiem instruktora.

5. „Obroń się sam”:

- FUTURO KARATE: pokaz technik samoobrony i

- BUSHIDO- sport z tysiącletnią tradycją pokazy sztuk walki

6. Oprawa artystyczno-muzyczna:

- Orkiestra Żeglugi Śródlądowej

odbiorcy inicjatywy: Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

 

Inicjatywa nr 3. I FESTIWAL RODZINNEGO MUZYKOWANIA

inicjator: Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu (Magdalena Lis-Masełko, Maja Rutkowska, Ewa Bonawenturska, Grzegorz Bieniecki, Paweł Masełko) oraz Marta Fulczyk (przedstawiciel PP nr 21)

opis inicjatywy: Projekt zakłada stworzenie wspólnej sceny, na której pojawią się rodzinne amatorskie zespoły, a widownia będzie mogła poznać ulubione piosenki, które rodziny śpiewają wspólnie w podróży, czy w domu. Zabawa rodziców z dziećmi w trakcie przygotowywania występów czy tworzenia eko-instrumentów daje szansę na rozwój kreatywności dzieci, podniesienia samooceny najmłodszych mieszkańców miasta i jest okazją do zaszczepienia w dzieciach pasji do tworzenia muzyki.

„Szantki” to tradycyjna już impreza w naszym mieście. W minionych latach jednym z gości była Orkiestra Dni Naszych. Chcemy, aby nasze dzieci miał okazję wziąć udział w koncercie Małej Orkiestry Dni Naszych, który byłby nagrodą i zwieńczeniem Festiwalu.

Projekt zakłada następujące działania:

1. RODZINA INSTRUMENTÓW- realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg przygotowanego scenariusza; dzieci w przedszkolach zostaną wprowadzone w świat muzyki, poznają dźwięki i wygląd niektórych instrumentów.

2. MUZYKA W NASZYM MIEŚC IE – zapraszamy do przedszkoli muzyków, mieszkańców naszego miasta, którzy zaprezentują dzieciom swoje instrumenty, jak są zbudowane oraz poznają sposób grania na nich.

3. KREATYWNE INSTRUMENTY – ogłaszamy konkurs dla rodziców z dziećmi na stworzenie niekonwencjonalnych instrumentów z wykorzystaniem dostępnych materiałów/

4. FESTIWAL RODZINNEGO MUZYKOWANIA - zapraszamy rodziny społeczności kozielskich przedszkolnych do zgłaszania się do wielkiego rodzinnego koncertu, który odbędzie się 18.10. (proponowana data).

5. KONC ERT „MAŁEJ ORKIESTRY DNI NASZYC H” - uczestnicy festiwalu otrzymają zaproszenie na koncert dla siebie i swoich rówieśników, które reprezentuje. Zakładamy, iż 19.10.2018 r. (proponowana data) w DK Koźle odbędzie się koncert.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu będzie 300 dzieci z kozielskich przedszkoli oraz ich rodziny.

 

Inicjatywa nr 4. FREEDOM.PL

inicjator: Jakub Mączyński

opis inicjatywy: Inicjatywa „freedom.pl” to przede wszystkim organizacja wystawy fotograficznej. W 2018 roku w roku szeroko omawianej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę społeczeństwo skoncentrowane jest przede wszystkim na narodowym charakterze odzyskania niepodległości. „freedom.pl” to wystawa ukazująca przede wszystkim wolność jednostki lub grup mniejszościowych, takich jak mniejszości religijne, czy etniczne. „freedom.pl” to wystawa ukazująca czym jest wolność dla młodych ludzi. Na całość wystawy składać się będzie 20 paneli wystawowych w formie roll-upów, co zwiększa jej mobilność i możliwość transportu oraz wystawiania w innych miejscach. Jest stworzona przez młodych i dla młodych. Wystawa połączona będzie z wernisażem oraz otwarciem strony internetowej.

odbiorcy inicjatywy: Młodzież i mieszkańcy Koźla.

 

Inicjatywa nr 5. SZTUKA JEST W KAŻDYM Z NAS. CUDOWNY ŚWIAT BRUDNEGO DZIECKA - WARSZTATY SENSORYCZNO-KULTURALNE

inicjator: Magadalena Wróbel i Katarzyna Grzegorczyk

opis inicjatywy: Projekt zakłada integrację międzypokoleniową oraz integrację ze środowiskiem niepełnosprawnym. Za pomocą technik terapeutycznych, w warsztatach przemycane będą treści kultury. Podczas warsztatów będziemy wykorzystywać metodę sensoplastyka, a także techniki arteterapeutyczne. Senspolastyka to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości, a w połączeniu z arteterapią wpływa na rozwój i stan umysłu poprzez wyrażanie siebie, swoich emocji, myśli oraz wspieranie konstruktywnego rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych. Podczas zajęć uczestnicy będą uwalniać naturalną ekspresję twórczą, poznawać nową formę wyrazu i działań artystycznych, gdzie efekt końcowy nie jest priorytetem, znacznie ważniejszy jest sam efekt tworzenia. Nasze wspólne działania o charakterze artystycznym są wyjątkowo efektywną płaszczyzną rozwoju i samorealizacji ludzi (dużych i małych).

Sprzyjają rozwojowi zmysłów, poznawczemu, mowy, relaksacji! a zrelaksowany człowiek to szczęśliwy człowiek! Warsztaty dostosowane będą do umiejętności i percepcji każdego uczestnika od 0 do 100 lat! ponieważ nie ma granicy wiekowej, od której ludzie mogą podejmować działania twórcze! Jednym słowem będziemy gnieść, lepić, malować, brudzić się!

odbiorcy inicjatywy: Dzieci od 0 do 100 lat.

 

Inicjatywa nr 6. INCYDENT NA SCENIE (WARSZTATY TEATRALNE)

inicjator: Małgorzata Mazur i Teatr szkolny "Incydent"

opis inicjatywy: Młodzi będą mogli uczestniczyć w zajęciach kulturalno-artystycznych, do jakich nie mają dostępu na co dzień. Młodzież rozwinie swoje umiejętności pod kierunkiem profesjonalistów – aktora opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego i zaprezentuje je szerszej publiczności. Wspólna praca da możliwość wymiany doświadczeń, integracji w grupie i zaistnienia w środowisku lokalnym (pokazy dla dzieci i młodzieży).

Cel: przygotowanie przedstawienia teatralnego (temat wybiorą uczestnicy w czasie warsztatów). Przewidziane działania: warsztaty ruchowe, zajęcia z interpretacji tekstu, praca nad scenariuszem, próby spektaklu, pokaz premierowy.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież z Kędzierzyna-Koźla.