Miejski Ośrodek Kultury Kędzierzyn-Koźle

Data publikacji: 16.04.2014
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

Miejski Ośrodek Kultury Kędzierzyn-Koźle w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 4 inicjatywy. Projekty obejmowały m.in. zajęcia filmowe, muzyczne, historyczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.mok.com.pl.

Inicjatywa nr 1. Wspomnienia filmowe PRL-u

Inicjator: Ireneusz Lipak

Projekt zakładał zorganizowanie w osiedlu seansów filmowych, które dorosłym osobom odświeżą wspomnienia epoki PRL, a młodym ludziom pokażą, jak się wtedy żyło. Twórcy projektu wzięli również pod uwagę najmłodszych – w godzinach porannych w Domu Kultury „Lech” zorganizowali poranki dla dzieci. Składały się one z cyklów PRL-owskich dobranocek. Seanse cieszyły się zainteresowaniem wśród mieszkańców osiedla Blachownia. W ramach podsumowania projektu, po ostatnim seansie, przeprowadzono test wiedzy o filmach Stanisława Barei. Udało się również zrealizować wycieczkę do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Grupa, która odwiedziła Muzeum specjalnie przygotowała się i przebrała w stroje z epoki PRL, co wzbudziło niemałą sensację wśród przewodników muzealnych. Wyjazd z pewnością przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat epoki, ale miał również charakter integracyjny. W wycieczce brały udział różne grupy wiekowe – młodzież, dorośli i seniorzy.

Inicjatywa nr 2. Muzyka łączy pokolenia

Inicjator: Przemysław Niemiec

Celem działania była integracja międzypokoleniowa mieszkańców osiedla Blachownia, których połączyła wspólną pasją muzyczną. Zapisy poprzedzone zostały kampanią promocyjną projektu. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności pod okiem profesjonalnych instruktorów, w tym instruktorki śpiewu Anny Jelinek, której pomagała Katarzyna Garbacik. Warsztaty gitarowe (gitara akustyczna) prowadził Dariusz Czarny, wieloletni współpracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Zbigniew Barszcz prowadził warsztaty gitarowe (gitara basowa), w czym pomagał mu Krzysztof Bernard – muzyk sesyjny, związany z wybitnymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Warsztaty perkusyjne prowadził Przemysław Niemiec – twórca inicjatywy. Warsztaty klawiszowe prowadził Adam Niesobski, organista i muzyk grający w śląskim zespole. Wszystkie grupy warsztatowe przygotowywały się do wspólnego koncertu. Impreza pod tytułem Muzyczna podróż pokoleń stanowiła podsumowanie projektu. W koncercie wzięli udział niemal wszyscy uczestnicy warsztatów muzycznych, przygotowane przez nich utwory muzyczne łączyły różne style (pop, rock) i epoki powstania piosenek. Zachęcamy do wysłuchania audycji na temat realizowanych projektów oraz do obejrzenia zdjęć wykonanych w trakcie prób do koncertu i zdjęć zrobionych podczas występu.

Inicjatywa nr 3. Filmowa Blachownia

Inicjator: Klub Filmowy „Groteska” z Kędzierzyna-Koźla

W ramach projektu zorganizowano spotkanie z twórcami filmowymi z osiedla Blachownia (Jan Bartoszek) i Kędzierzyna-Koźla (Bogusław Rogowski). Zaproszeni goście opowiedzieli między innymi o historii klubów filmowych „Groteska” i „Alchemik” na terenie Kędzierzyna-Koźla, ludziach, którzy byli z nimi związani oraz o tym, jak wyglądała praca filmowca-amatora na przełomie lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku. Spotkanie połączone było z projekcją filmów oraz pokazem archiwalnego sprzętu filmowego i zwiedzaniem Sali Amatorskiego Ruchu Filmowego. Po spotkaniu odbyły się warsztaty aktorskie. Warsztaty wpłynęły na wzrost zainteresowania młodzieży ofertą teatralną (zajęcia) oferowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach projektu realizowane były również warsztaty filmowe. Uczniowie brali też udział w warsztatach animacji plastelinowej i animacji poklatkowej. Zachęcamy do obejrzenia efektów pracy:

Uczestnicy tworzyli własne scenariusze dotyczące życia w osiedlu i problemów z nimi związanych. Ostatniego dnia warsztatów został zorganizowany pokaz zrealizowanych filmów. Dodatkowo podczas trwania warsztatów realizowany był również reportaż filmowy, dokumentujący dokonania młodych ludzi. Dzięki uczestnictwu w warsztatach młodzież z osiedla Blachownia poznała kolejny sposób wyrażania siebie – poprzez język filmu. Zapraszamy do obejrzenia materiału z warsztatów animacji poklatkowej i plastelinowej.

Inicjatywa nr 4. Memoriał załogi płk. Artuhra Lindella

Inicjator: Waldemar Ociepski

Projekt składał się z warsztatów modelarsko-historycznych skierowanych do różnorodnej grupy wiekowej mieszkańców osiedla Blachownia. Efektem zajęć było m.in. przygotowanie publikacji historyczno-hobbystycznej, która została wydana w ramach projektu. Celem projektu było przede wszystkim nawiązanie kontaktów i popularyzacja takiej formy aktywności (modelarstwo plastikowe i kartonowe). Ponadto zorganizowano całodzienną wycieczkę rowerową po bunkrach, podczas której uczestnicy wycieczki, szczególnie młodsi, pogłębili swoją wiedzę na temat historii II wojny światowej, zwłaszcza w perspektywie terenów Kędzierzyna-Koźla. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali publikację historyczno-hobbystyczną.