Miejski Dom Kultury ''Muflon'' w Jeleniej Górze

Data publikacji: 18.04.2019
Autor: Julia Janaszek
9 minut

W ramach projektu ,,TWOJE + MOJE = NASZE czyli kulturalne inicjatywy z Muflonem''  zrealizowano cztery inicjatywy, które były wynikiem potrzeb kulturalnych mieszkańców Sobieszowa i okolic.

Występ muzyczny. Mężczyzna grający na saksofonie.
Występ muzyczny. Mężczyzna grający na saksofonie.

Inicjatywa nr 1. „KROKUSIK” – FESTIWAL MŁODEGO JAZZU W SOBIESZOWIE

inicjator: grupa nieformalna: Dawid Król, Hubert Cel

opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu festiwalu młodych zespołów jazzowych i rozrywkowych utrzymujących się w podobnej stylistyce. Jej celem była możliwość zaprezentowania się młodych zespołów szerszej publiczności oraz zwiększenie dostępności tego rodzaju muzyki dla społeczności Sobieszowa.

Projekt realizowany był jako przedsmak znanego i cenionego festiwalu Krokus Jazz Festiwal w Jeleniej Górze. Był on swego rodzaju akceleratorem muzycznych doświadczeń dla młodych muzyków. Zespoły wybierane były przez koordynatora na podstawie zgłoszeń mailowych.

Z całości przedsięwzięcia zrealizowane zotało video promocyjne oraz koszulki festiwalowe będące formą podziękowania za udział w przedsięwzięciu. Sobieszowianie dostali  możliwość aktywnego udziału w festiwalu i bezpośredni wpływ na wyłonienie zwycięzcy. Sobieszów przez zaproszenie do siebie uczestników i publiczność z całej Polski zyskał na popularności i był honorowym Partnerem Festiwalu.

W trakcie festiwalu został wyłoniony zwycięski zespół, a na najlepszych muzyków głosowali mieszkańcy Sobieszowa. Wstęp na festiwal był bezpłatny. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu był gościnny koncert na kolejnej edycji festiwalu.

odbiorcy inicjatywy: W projekcie wzięło udział pięć zespołów wyłonionych przez koordynatora na podstawie mailowych zgłoszeń, koncert był otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Odbiorcami byli również mieszkańcy Sobieszowa, którzy włączyli się do wyboru najlepszego zespołu. Zaangażowano również seniorów, którzy na zasadzie wolontariatu przygotowali poczęstunek dla uczestników festiwalu.

 

Inicjatywa nr 2. „SOBIESZOWIANIE BOHATERAMI FILMU”

inicjator: grupa nieformalna: Dawid Król, Hubert Cel

opis inicjatywy: W ramach projektu nakręcony został klip filmowy (który otrzymał każdy uczestnik jako pamiątkowe nagranie) z udziałem mieszkańców Sobieszowa. Pomysł polegał na nagraniu ok. 5 min clipu do utworu napisanego na tę okazję. Uczestnicy projektu zyskali możliwość poznania w jaki sposób realizuje się produkcje filmowe - teledysk. Po wyłonieniu grupy czynnych uczestników nagrań zorganizowane zostało spotkanie integracyjno-warsztatowe, na którym krok po kroku został omówiony przebieg i sposób realizacji projektu przy pomocy stworzonych na tę okazję materiałów szkoleniowych, wzbogacone także o niezbędną wiedzę z zakresu podstaw realizacji produkcji filmowych. Dzięki takiemu spotkaniu mieszkańcy Sobieszowa z większą świadomością i ciekawością mogli podejść do praktycznej realizacji projektu, poznać bliżej siebie nawzajem, a także uzyskać konkretną wiedzę z dziedziny sztuki jaką jest film.

W ramach zorganizowanej premiery teledysku otwartej dla wszystkich mieszkańców odbył się krótki wykład o historii teledysku, a potem koncert z muzyką na żywo, podczas którego zespół Jazzgot Quartet premierowo wykonał kompozycję utworu dedykowanego Sobieszowianom. Na koncercie muzycy zaprezentowali także własne utwory rozrywkowe i zaprosili publiczność do zabawy.

odbiorcy inicjatywy: Pomysł adresowany był głównie do mężczyzn i kobiet w wieku starszym, którzy stanowią istotny element społeczności sobieszowskiej. Projekt miał na celu pokazanie ludzi i ich życia w Sobieszowie.

 

Inicjatywa nr 3. „POLSKA NASZA OJCZYZNA, SOBIESZÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA”

inicjator: Organizacja pozarządowa Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie

opis inicjatywy: Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowany został uroczysty Wieczór Wspomnień z udziałem Zespołu Sybiraczki i Kresowianie oraz Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Na spotkanie do pięknie udekorowanej sali, zaproszono starsze osoby, jak np. pan Julian Gozdowski, ks. Józef Frąc, którzy dużo wiedzą o ludziach i życiu w pierwszych latach w Sobieszowie.

Zaproszono również radnych oraz przedstawicieli, a także członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. Zaproponowano kierownictwu szkół i MDK „Muflon”, by zachęcili dzieci i młodzież sobieszowskich szkół do zaprezentowania słowno-muzycznego programu patriotycznego. Przy słodkim poczęstunku słuchano wypowiedzi – wspomnień zaproszonych gości oraz wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. Inicjatywa ta miała na celu integrację mieszkańców Sobieszowa. Poszerzenie ich wiedzy o miejscu w którym mieszkają i poznaniu wydarzeń i ludzi, którzy historię tego miejsca tworzyli.

odbiorcy inicjatywy: Pomysł adresowany był do wszystkich mieszkańców Sobieszowa - zarówno do osób starszych, jak i dzieci. Spotkanie miało charakter międzypokoleniowy.

 

Inicjatywa nr 4. „SOBIESZÓW DLA SIEBIE/DLA NAS SOBIESZOWIAN”

inicjator: Organizacja pozarządowa Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie

opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano cykl wydarzeń, na które składły poniższe imprezy:

1. warsztaty plastyczne „NA SZKLE MALOWANIE”, podczas których uczestnicy zapoznali się z techniką malowania na szkle specjalnymi farbami do szkła. Każdy uczestnik wykonał sam wyjątkową pracę malarską, pod kierunkiem/ pomocy instruktora artystycznego. Do wykonania użyte zostały konturówki oraz farby, które wyróżniają się przejrzystością oraz niezwykłymi barwami. Warsztaty były połączone z konkursem i nagrodami. Zajęcia były skierowane głównie dla osób dorosłych.

2. Popisy dzieci /prezentacje słowno-muzyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Szkoły Społecznej. 

3. Konkurs wiedzy o Sobieszowie z nagrodami. Konkurs w ciekawej formule obejmował: zabytki, historię, ciekawe wydarzenia, znane postacie.

4. zajęcia integracyjne i zachęcające do aktywnego uczestnictwa prowadzone przez animatora/animatorów.

5. projekcje filmowe zatytułowane „W Starym Kinie”. Zebrano propozycje 10 filmów m.in.: „Noce i dnie”, Rodzina Połanieckich”, „Przygoda na Mariensztacie”, „Zaklęte rewiry”, „Nie lubię poniedziałku”, „Zakazane piosenki”, „Va- Bank”, „Seksmisja”, „Człowiek z marmury", "Wodzirej".

odbiorcy inicjatywy: Pomysł adresowanybył do szerokiego grona mieszkańców Jeleniej Góry-Sobieszowa, zarówno biernych, jak i aktywnych, do grup o różnych zainteresowaniach oraz w różnym wieku, których chcemy zachęcić do włączenia się w życie społeczności lokalnej.