Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie

Data publikacji: 18.04.2019
Autor: Julia Janaszek
9 minut

W ramach projektu ,,Działam KULturalnie'' na terenie Ornety zrealizowano sześć inicjatyw kulturalnych. 

Warsztaty dla dzieci. Dzieci tańczące na scenie.
Warsztaty dla dzieci. Dzieci tańczące na scenie.

Inicjatywa nr 1. LETNI WARSZTAT PERKUSYJNY

inicjator: Marcin Buzar

opis inicjatywy: Inicjatywa zakładała przeprowadzenie warsztatów z zakresu gry na perkusji. Kierowany był on do wszystkich chętnych, zarówno tych, którzy trzymali już pałeczki w ręku, jak i tych, którzy zaczynają swoją przygodę z tym instrumentem. Projekt zakończył się wspólnym koncertem uczestników warsztatów.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami bezpośrednimi byli mieszkańcy gminy Orneta w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli).

 

Inicjatywa nr 2. PRL-OWSKI WEHIKUŁ CZASU

inicjator: Gabriela Sądecka, Krystyna Gajda, Wiesława Rynkiewicz

opis inicjatywy: Realizacja projektu „PRL-owski wehikuł” – to powrót do bardzo udanej imprezy, która była organizowania w Dąbrówce w roku 2015 w ramach realizacji Projektu „Wiejskie ciśnienie”. Realizacja tego przedsięwzięcia polegała w głównej mierze na wykorzystaniu potencjału miejscowości i potencjałów mieszkańców. Była to wspólna zabawa, która przenosi wszystkich w historyczne lata 50-70-te XX w. W czasie trwania imprezy odbyły się:

1. Pochód przedstawicieli różnych profesji okresu PRL-u ( współpraca z 8 sołectwami Gminy Orneta).

2. Na placu przed świetlicą były czynne; Sklep Wielobranżowy „Społem” oraz Jadłodajnia „Smakosz”,

3.Przeprowadzone zostały różnorodne konkurencje i zabawy związanych tematycznie z wyżej wymienionym okresem oraz konkurs na najlepsze ciasto PRL-u.

4. Odbyły się warsztaty z origami i wikliny papierowej skierowane do mieszkańców Dąbrówki i mieszkańców gminy Orneta.

5. W jednym z pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce zorganizowana została wystawa przedmiotów użytkowych, drobnego sprzętu oraz ubiorów z lat 50-70-tych XX w. Ekspozycja będzie miała charakter stały. Pod wiatą przy świetlicy odbyła się zabawa wiejska min. z „walczykiem czekoladowym” oraz „białym walcem” i innymi atrakcjami.

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany był do wszystkich grup wiekowych mieszkańców wsi Dąbrówka, rodzin wielopokoleniowych i mieszkańców 8 sołectw w których znajdują się świetlice wiejskie.

 

Inicjatywa nr 3. GRA TERENOWA "WĘDRÓWKA W NIEZNANE"

inicjator: Renata Mosakowska, Małgorzata Płochocka, Teresa Myślińska, Magdalena Karpicz

opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu gry terenowej pt. „Wędrówka w nieznane”. Uczestnikami gry były dzieci i młodzież z 6 miejscowości. Przed rozpoczęciem gry terenowej w każdej ze świetlic wiejskich odbyły się warsztaty z filcowania pt. „Strachy na lachy” przeprowadzone przez opiekunów świetlic. Wykonane strachy towarzyszyły podczas gry terenowej identyfikując każdą z grup nawiązując do tematu gry.

Gra terenowa rozpoczęła się w miejscowości Henrykowo. Wszyscy uczestnicy gry otrzymali mapkę, w celu zapoznania się z historią miejsca.  Po rozwiązaniu wszystkich zadań powstałoo hasło przewodnie - „Wędrówka w nieznane”. Świetlica, która pierwsza przeszłą przez wszystkie stacje i rozwiązała prawidłowo hasło otrzymała główną nagrodę. Odbyły się też się zabawy tematyczne, wspólne „jadło” (Licha Zupa) oraz podanie wyników gry terenowej, rozdanie nagród.

Podsumowaniem projektu była fotorelacja dla każdej ze świetlic upamiętniających wszystkie stacje i udział uczestników poszczególnych miejscowości. Kolejnym krokiem promującym to wydarzenie była wystawa zdjęć podczas dożynek wiejskich w Mingajnach

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami będą mieszkańcy wsi Henrykowo, dzieci, młodzież z 6 miejscowości, w których znajdują się świetlice wiejskie.

 

Inicjatywa nr 4. RÓŻNE TWARZE

inicjator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd w Ornecie

opis inicjatywy: Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu gry aktorskiej, nauki dykcji, gry scenicznej. Kierowany był do członków PZERiI w Ornecie oraz do dorosłych osób z terenu gminy Orneta zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Ze spektaklem grupa będzie wyjeżdżała na zaproszenie lub konkursy do innych miast. Na potrzeby spektaklu zostały uszyte stroje i wykonana scenografia. Warsztaty i spektakl finałowy odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Ornecie. Podczas spektaklu w holu MDK będzie można obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących prace podczas warsztatów gry aktorskiej.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami bezpośrednimi będą seniorzy i osoby dorosłe z terenu Ornety, pośrednimi mieszkańcy gminy Orneta.

 

Inicjatywa nr 5. WSZYSCY JESTEŚMY DZIENNIKARZAMI

inicjator: Stowarzyszenie Reduta Orneta

opis inicjatywy: Projekt polegał na przygotowaniu uczestników do podstawowej realizacji przekazu medialnego z życia lokalnej społeczności. Zakłada wykłady i warsztaty z dziennikarstwa informacyjnego, fotoreportażu, pisania tekstów dla mediów, wyjazd studyjny do Radia Olsztyn oraz przygotowanie wystawy fotograficznej „Fotoreportaż ”Podczas warsztatów uczestnicy poznają między innymi zasady estetyki fotoreportażu, praktyczne aspekty dziennikarstwa informacyjnego, w tym montaż, zasady profesjonalnego pisania tekstów. Warsztaty poprowadzą specjaliści pracujący w mediach, rozgłośniach, gazetach. Część powstałych audycji, reportaży została zamieszczona w lokalnej prasie bądź wyemitowana w rozgłośni radiowej. Całość działań przygotuje uczestników warsztatów do pracy społecznej w mediach.

odbiorcy inicjatywy: Bezpośrednimi odbiorcami była młodzież, dorośli, seniorzy, niepełnosprawni - osoby z różnych środowisk.

 

Inicjatywa nr 6. P.ART OF MOVE

inicjator: Justyna Podleś, Honorata Wójcik, Eliza Kołkowska

opis inicjatywy: Projekt polegał na stworzeniu nowej oferty w relacji rodzic – dziecko oraz grupa młodzieży. W ramach projektu odbyły się warsztaty akrobatyczne, kontakt improwizacji i modern, body painting oraz aktorskie, skierowane do dzieci i ich rodziców oraz grupy młodzieży. Dzięki temu powstał spektakl taneczno-aktorski na motywach cytatów z „Małego Księcia” Spektakl pokazał relacje między rodzicami i dziećmi, oni też stworzyli do niego choreografię. Część zajęć była oparta na metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Na potrzeby spektaklu powstały stroje i scenografia, a prace podczas zajęć były dokumentowane fotograficznie. Powstała fotorelacja była wstępem do spektaklu wraz z nakręconym i udostępnionym filmem promocyjno-dokumentacyjnym.

odbiorcy inicjatywy: Bezpośrednimi odbiorcami była grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, pośrednimi mieszkańcy gminy Orneta.