Malborskie Centrum Kultury

12.08.2014
10 minut

Malborskie Centrum Kultury w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano sześć inicjatyw wspierających zaangażowanie wspólnoty lokalnej. Projekty obejmowały m.in. zajęcia muzyczne, filmowe, teatralne, sportowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem: http://www.kultura.malbork.pl/.

 

Inicjatywa nr 1. Rytm Miasta – gramy taki rytm

Inicjator: Katarzyna Parafiniuk

To przedsięwzięcie, które zrodziło się z chęci wyjścia z muzyką w obszary miasta uznane, jako marginalne w społeczności lokalnej. Jednocześnie muzyka, którą przedstawiono jest też muzyką pozostającą przez wiele lat na marginesie. Za obszar marginalny w Malborku uznano skwerek przy ulicy Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej. Teren ten, w oczach mieszkańców, uchodzi za obszar patologii i wykluczenia społecznego. Inicjatorzy zadania zwrócili uwagę na pozytywne aspekty tej przestrzeni, która jest otoczona odnowionymi budynkami oraz starymi kamienicami. Pośród tych budynków znajduje się piękny park. Na co dzień spędza w nim czas grupa dzieci i młodzieży, w której zdarzają się problemy alkoholowe. Park jeszcze w latach 70-tych i 80-tych tętnił życiem, był miejscem spotkań mieszkańców. Niestety od lat 90-tych zapomniane. W związku z tym zatraciło ono swoje pierwotne przeznaczenie.

Celem organizatorów było zachęcenie młodzieży z Malborka do wspólnego muzycznego działania na tym obszarze. Poprzez pozytywne działanie muzyczne pokazali zarówno piękno architektury – otaczających skwerek przedwojennych kamienic – jak i zachęcili dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego muzykowania.

Warsztaty bębniarskie przeprowadzone były przez profesjonalnych muzyków zajmujących się promowaniem muzyki i kultury afrykańskiej w Polsce. W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy zapoznali się z instrumentem Djembe, poznali główne sposoby uderzeń, nauczyli się prostych, tradycyjnych rytmów afrykańskich, zabawili się dźwiękami podczas grania. W drugim dniu wszyscy uczestnicy warsztatów przygotowali i wykonali wspólny kilkunastominutowy występ artystyczny, który był zwieńczeniem warsztatów gry na bębnach. Na zakończenie warsztatów Rytm Miasta wystąpiła profesjonalna grupa muzyków grająca muzykę afrykańską z Gdańska - COCODJEMBE .

Inicjatywa nr 2. Film „Moje miejsce”

Inicjator: Katarzyna Zając-Baca

Inicjatywa miała na celu pokazanie, że marzenia się spełniają, warto o nie walczyć, nie poddawać się i dążyć do celu. Film „Moje miejsce”, w reżyserii Leszka Dawida, opowiada historię Romka – młodego bezrobotnego chłopaka z małego miasta, który szuka swojego miejsca na rynku muzycznym. Po emisji filmu, uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać się i porozmawiać z Romkiem Ślefarskim o jego drodze muzycznej, problemach, jakie stawiał przez nim trudny rynek firm fonograficznych, o jego pasji do muzyki, zacięciu i uporze w dążeniu do celu. Kolejnym etapem wydarzenia był koncert przygotowany przez zespół Romana Ślebarskiego. Dla wielu osób najważniejszym doświadczeniem był jednak wspólny jam session, podczas którego każdy, pod okiem mistrza, mógł wziąć udział w prawdziwej muzycznej uczcie. Działanie miało duży wpływ na integrację środowiska muzycznego w mieście.

Celem projektu było rozbudzenie w uczestnikach takich umiejętności jak: komunikacja, praca w zespole, promowanie wspólnego muzykowania, rozwój muzyczny, wskazanie metod twórczego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, podniesienie poczucia własnej wartości, możliwość zagrania wspólnego koncertu ze znanymi muzykami.

Inicjatywa nr 3. Warsztaty animacji oraz pokaz teledysków

Inicjator: Stowarzyszenie Makul@tura

W ramach inicjatywy zaplanowało organizację warsztatów animacji komputerowej. Efektem trzydniowych warsztatów był krótki filmu animowany. Zrealizowany został także pokaz 100 teledysków autorstwa YACHA PASZKIEWICZA.W trakcie pokazu zaproszony gość opowiadał o pracy podczas realizacji teledysków. Atutem tego spotkania była możliwość osobistego kontaktu z autorem oraz dyskusji. W ramach działań stworzona została przestrzeń dla ludzi zainteresowanych rozszerzeniem umiejętności wykorzystywania animacji oraz tworzenia nowych projektów. Uczestnicy warsztatów nauczyli się tworzenia filmu animowanego.

Głównym celem projektu było nabycie umiejętności tworzenia animacji, integracja społeczna oraz zdobycie umiejętności pracy w grupie, nabycie umiejętności pracy z wykorzystywaniem nowych technologii, wskazanie metod twórczych i kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, podniesienie poczucia własnej wartości w grupie rówieśników i środowisku lokalnym oraz nagranie przez uczestników warsztatów animowanego spotu dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura.

Spot można zobaczyć na stronie: www.youtube.com

Inicjatywa nr 4. Teatralny Malbork

Inicjator: Grupa teatralna "Podaj dalej"

Pomysł zainicjowała grupa teatralna działającą w programie „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji. Ich najważniejszą ideą jest pomaganie ludziom poprzez profilaktykę rówieśniczą. Grupa młodych pasjonatów teatru stworzyła działania otwarte dla mieszkańców miasta, które spowodowały wzmocnienie pozycji teatru w Malborku.

Głównym celem zadania była popularyzacja spektakli teatralnych wśród mieszkańców miasta Malborka. Osiągnięto to dzięki zrealizowaniu spektakli edukacyjno-profilaktycznych, występów ulicznych, pokazu fireshow. Projekt pomógł młodzieży w zdobyciu doświadczenia teatralnego, nabywaniu świadomości scenicznej oraz pokonywaniu nieśmiałości i tremy. Podczas inauguracji projektu „Teatralny Malbork” grupa wystawiła kilka przedstawień teatralnych oraz świętowała pierwszą rocznicę powstania grupy. Po uroczystości uczestnicy przeszli w uroczystym marszu na plac miejski, gdzie zostały wystawione sztuki. Odbył się również pokaz fireshow.

Inicjatywa nr 5. Lampiony – moja wizytówka, światło, które daje radość

Inicjator: Maria Ziębińska

Celem inicjatywy było zachęcenie mieszkańców Malborka do odkrywania miejsc bezpiecznych i przyjaznych na odpoczynek i relaks. Inicjatorom zależało na tym, by mieszkańcy wnieśli w to miejsce nowe znaczenie i zaczęli się z nim utożsamiać. Lampiony wykonano z gliny ceramicznej, barwionej, wypalonej na biskwit. Każdy z uczestników projektu stworzył swój niepowtarzalny lampion. Zakończeniem zadania było zawieszenie, rozstawienie lampionów i ich wieczorna iluminacja w przestrzeni. Lampiony zaświeciły rozwieszone na drzewach i porozstawiane na trawie. 

Celem projektu była aktywizacja mieszkańców Malborka poprzez włączenie ich do akcji, poprawienie jakości spędzania wolnego czasu, rozwijanie postaw twórczych, poczucia piękna oraz wyrażania swoich uczuć poprzez działanie plastyczne, wzmocnienie swojej osobowości poprzez pozytywne działanie, pobudzanie do twórczego spędzania czasu.

Inicjatywa nr 6. Wspólny trening połączony z lekcją historii

Inicjator: Beata Lipecka

Projekt miał na celu zintegrowanie wszystkich mieszkańców Malborka, którzy uprawiają różne aktywności sportowe takie jak: nordic walking, jogging, siłownia, aerobik. Uczestnicy zostali zachęceni do wspólnego marszu po najatrakcyjniejszych miejscach w mieście. Spacer połączony był z ćwiczeniami w wybranych miejscach Malborka oraz lekcją historii. Ćwiczenia odbywały się przy muzyce, dostosowane były do wieku i predyspozycji wszystkich uczestników. W trakcie marszu przewodniczka terenowa opowiadała o historii Malborka. Wydarzenie zakończyło się na stadionie OSiRu i było zwieńczone testem z wiedzy o mieście i obejrzanych miejscach. Dla najlepszych 3 uczestników przyznane zostały atrakcyjne nagrody.