Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Data publikacji: 12.05.2014
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 6 inicjatyw. Projekty obejmowały m.in. zajęcia integracyjne i artystyczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem: www.ikm.gda.pl.

Inicjatywa nr 1. Dialogi miejskie

Inicjator: Daria Lisewska, Agnieszka Krzywicka-Jakubowska, Sławomir Lipnicki

Celem projektu było przybliżenie zarówno młodszym, jak i starszym mieszkańcom Długich Ogrodów i okolic, historii kultury teatralnej, a także pobudzenie ich wyobraźni poprzez organizację ciekawych warsztatów.

Projekt składał się z 3 części. W jednej z sal przygotowano scenę, na której zaprezentwano etiudy teatralne: młodzi aktorzy odgrywali scenki z życia codziennego mieszkańców Długich Ogrodów (pomysły zaczerpnięte zostały z wcześniej przeprowadzonych sond na terenie Długich Ogrodów) oraz scenki, dla których wstępem były przeprowadzone wcześniej w szkole warsztaty psychologiczno-pedagogiczne. W kolejnej sali odbywały się warsztaty malarskie tzw. Teatr Dłoni. Na wyświetlonych na ścianie zdjęciach dłoni mieszkańców Długich Ogrodów (wykonanych wcześniej przez młodzież szkoły Lingwista) dzieci wyrysowywały historię tych ludzi, tworząc w ten sposób niebanalne dzieła. Trzecia sala była miejscem spotkania z legendami gdańskimi i teatrzykiem lalkowym. Dzieci, przy wsparciu wolontariuszy ze szkoły, robiły kukiełki do teatrzyku. Laleczki te występowały w wyreżyserowanych wcześniej przedstawieniach opartych na legendach gdańskich. Łącznie wystawiono 4 przedstawienia.

Inicjatywa nr 2. Przebudzenie

Inicjator: Joanna Stanisławek

Projekt został zrealizowany na ulicy Seredyńskiego – na szerokości ulicy rozwinięta została sieć sznurków przyozdobionych ręcznie wykonanymi lampionami. Rozwinięta pomiędzy balkonami i oknami sieć sznurków z jednej strony nawiązywała do filozofii hinduskiej, stając się symbolem kreatywnej przemiany, z drugiej zaś strony przywoływała wspomnienia z dzieciństwa, powroty do zapomnianego już sposobu komunikowania się z rówieśnikami, tzw. poczty sznurkowej. Do realizacji projektu zaangażowani zostali mieszkańcy ulicy - sąsiedzi autorki - którzy wspólnie z nią stworzyli sieć sznurków i zawieszali lampiony. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 własnoręcznie przygotowały część lampionów.

Inicjatywa nr 3. Spotkanie z rodzinną fotografią

Inicjator: Kamila Kmiecik, Ewa Puczyłowska

Projekt polegał na zorganizowaniu wystawy starych zdjęć rodzinnych mieszkańców okolic Długich Ogrodów. Niektóre z nich sięgały jeszcze czasów przedwojennych, a nawet wieu XIX. Przy zdjęciach mieszkańcy mogli dopisać ich historię. Licznie zebrane fotografie udało się pozyskać dzięki informacjom nagłaśnianym na terenie Długich Ogrodów, m.in. za pośrednictwem szkoły i kościoła.

Drugim elementem projektu było Studio fotograficzne, w którym  mieszkańcy Długich Ogrodów mogli zrobić sobie niezwykłe zdjęcia w strojach z epoki na tle wielkoformatowych zdjęć starego Gdańska.

Inicjatywa nr 4. Spacer

Inicjator: Kamila Kmiecik, Ewa Puczyłowska

Celem projektu było pokazanie publiczności Festiwalu obszaru Długich Ogrodów widzianego z innej perspektywy – oczami jego mieszkańców. Każde podwórko, ogródek, budynek wypełnione są znaczeniami, które nadają miejscom żyjący tu ludzie. Te znaczenia zaś mają swoje źródła we wspomnieniach i prywatnych historiach. Autorzy przeprowadzili i zarejestrowali wywiady z mieszkańcami Długich Ogrodów i okolic. Na ich podstawie powstał film, przy współpracy z młodymi filmowcami z grupy The Montaż. Film został pokazany na ścianie budynku w podwórzu przy ul. Angielska Grobla.

Inicjatwa nr 5. Odkurzanie – akcja artystyczna w witrynach miejskich

Inicjator: Joanna Kozera

Projekt składał się z kilku etapów i był realizowany przez grupę trzech osób. W pierwszej kolejności wyłonionych zostało sześć witryn przy ulicy Długie Ogrody, w których miały zawisnąć fotografie mieszkańców. Jednocześnie rozpoczęto poszukiwania bohaterów. Autorki odbyły trzy spotkania z mieszkańcami bloków rafineryjnych przy ulicy Długie Ogrody. W ten sposób udało im się zebrać dużą kolekcję zdjęć zaczerpniętych z archiwów mieszkańców ulicy. Projekt zakończył się finisażem.

Inicjatywa nr 6. Dawny, zaczarowany świat Długich Ogrodów

Inicjator: Katarzyna Hajduczenia, Justyna Halikowska

W ramach inicjatywy odbyły się warsztaty tworzenia makiety Długich Ogrodów. Wzięły w nich udział dzieci z rodzicami. Dopełnieniem projektu było stworzenie mikro ogrodów wykonanych poprzez nasadzenia roślinne. Makieta zrobiona podczas warsztatów była dostępna dla zwiedzających w sieni Instytutu Kultury Miejskiej.