Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
5 minut

W ramach projektu ,,Młodzieszyńskie inicjatywy lokalne'' zrealizowano trzy inicjatywy mające na celu lepsze poznanie się mieszkańców Młodzieszyna.

Nazwa inicjatywy: 1. Chcemy być sobą

Inicjator: Siostry Orlińskie

Opis inicjatywy: Siostry Orlińskie wraz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi chciałyby przygotować przedstawienie musicalowe, które dotyczyłoby ich problemów – młodzieży z małej miejscowości.
Do pomocy zaprosiły Beatę Oziemblewską, która może przygotować scenariusz przedstawienia specjalnie dla nich. Grupa będzie mogła wybrać temat i uczestniczyć w tworzeniu go. Siostry lubią śpiewać. Chciałyby spróbować swoich sił w takim mini musicalu. Ale chcą też włączyć innych – swoich rówieśników, ale też dzieci i dorosłych, którzy by chcieli. W ramach inicjatywy zaplanowano wspólnie
z panią Beatą Oziemblewską, która robiła  już wiele podobnych przedstawień w Domu Kultury
w Sochaczewie warsztaty wokalne i teatralne dla młodzieży, dzieci i dorosłych i trzy wspólne występy – w GOKu, DPSie i jednej ze świetlic wiejskich lub w szkole. Mieszkańcy gminy chętnie przychodzą
na takie występy do GOKu.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy gminy.

 

Nazwa inicjatywy: 2. Piosenka łączy pokolenia

Inicjator: Zespół wokalny DENS BABKI z Mariuszem Chabrem

Opis inicjatywy: Grupa zaproponowała spotkania integracyjne w czterech świetlicach wiejskich,
a następnie w GOK ze wspólnym śpiewaniem piosenek ludowych i popularnych. Przygotowałaby śpiewniki z kilkunastoma piosenkami, które mogliby razem zaśpiewać, ale zachęcałaby też osoby, które będą na spotkaniach do zaśpiewania piosenek, które pamiętają z dawnych lat i które chętnie śpiewają
w gronie rodzinnym. Chcą w ten sposób pozyskać teksty dawnych piosenek z naszego regionu.
Na spotkania zaprosiliby dwóch muzyków, którzy przygrywaliby śpiewającym. Przygotowaliby
i przedstawiliby również swój „Dens Babkowy” repertuar, ponieważ dużo osób ich jeszcze nie słyszało. Chcieliby też nagrać płytę ze swoimi piosenkami, którą mogliby rozdawać w „nagrodę” za największą aktywność wokalną na spotkaniu lub za zaśpiewanie najciekawszej piosenki i która jednocześnie mogłaby „promować” ich inicjatywę.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy gminy.

 

Nazwa inicjatywy: 3. Gmina Młodzieszyn na dawnej fotografii

Inicjator: Jarosław Duplicki

Opis inicjatywy: Są osoby, które zbierają dawne zdjęcia dokumentujące ważne wydarzenia z życia mieszkańców gminy Młodzieszyn. Jarek też sam posiada taki zbiór. Chciałby zorganizować plenerową wystawę dla całej społeczności z najciekawszych zdjęć, a ze wszystkich, które uda mu się zebrać – pokaz multimedialny. Jest kilka osób, które zaoferowały udostępnienie swoich zbiorów m.in. Andrzej Kornacki, Remigiusz Hetman, Marek Orzechowski, członkowie OSP Stare Budy. Liczy na to,
że przyłączą się też inne osoby zachęcone nagrodą w konkursie na najciekawszą dawną fotografię
i najciekawszy dokument. Grupa nieformalna „Aktywni z Gminy Młodzieszyn” też obiecała pomóc mu
w zbieraniu zdjęć, które trzeba byłoby zeskanować i przygotować do wydruku. Mógłby to być zaczątek do stworzenia w przyszłości archiwum cyfrowego gminy Młodzieszyn.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy gminy.