Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie

Data publikacji: 17.04.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn 2.0” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Kwidzyn.

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

 

Inicjatywa nr 1: Skarby przyrodniczo-historyczne Brachlewa

Inicjator: Aktywni dla Brachlewa

Opis inicjatywy: Celem projektu było pobudzenie inicjatyw kuturotwórczych społeczności Brachlewa oraz odkrywanie i promowanie walorów przyrodniczo– historycznych wsi. Działania były skierowane do rodzin z małymi dziećmi i młodzieży. Uczestnicy zaprojektowail i wykonali grę
terenową, pocztówki oraz tablice plexi przybliżające najpiękniejsze zakątki wsi, istotne dla dziedzictwa historycznego i kulturowego miejsca. Zamierzenia zostały zrealizowane dzięki spotkaniom warsztatowym, artystyczne i projektowe. Wypracowane efekty będą wykorzystywane
przez mieszkańców Brachlewa i uczestników zajęć edukacyjnych w Zielonej Szkole. 

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Brachlewa

 

Inicjatywa nr 2: Muzyka łączy pokolenia

Inicjator: Nowodworzacy

Opis inicjatywy: Inicjatorzy chcieli zachęcić mieszkańców Nowego Dworu do obcowania z kulturą wysoką, pomóc w pokonywaniu barier wynikających z wystąpień publicznych oraz wykreować warunki sprzyjające edukacji
artystycznej. Zorganizowli koncert pt. „Muzyka łączy pokolenia”, w którym wykonawcami byli mieszkańcy Nowego Dworu, uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej. Realizatorzy zadbali o scenografię i dobór strojów.

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Nowego Dworu

 

Inicjatywa nr 3: Pawlice - Tu się dzieje!!!

Inicjator:  Razem dla Pawlic 

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było wzmocnienie potencjału kulturotwórczego poprzez udział mieszkańców w odkrywaniu historii i dziedzictwa przyrodniczego wsi oraz dawnych tradycji bartniczych. Działaniom towarzyszyła wzajemna inspiracja, poznawanie zasobów i potencjału swojego miejsca poprzez aktywne przedsięwzięcia oraz otwartość na poznawanie nowych miejsc i zdobywanie zupełnie nowych doświadczeń. Przeprowadzony został cykl spotkań i jeden wyjazd o charakterze międzypokoleniowym. Grupa zaplanowała odkrywczy spacer historyczny z kijkami, warsztaty sadzenia i pielęgnacji roślin przyniesionych przez mieszkańców, warsztaty o pszczelarstwie i ziołach, a także występ dzieci z Pawlic. Do swoich działań zaprosili wszystkich mieszkańców wsi, szczególnie rodziców z małymi dziećmi i młodzież

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Pawlic

 

Inicjatywa nr 4: Gęsina nie tylko na św. Marcina

Inicjator: Osiedlowa z werwą

Opis inicjatywy: Pomysłodawcy chcieli zachęcić małą społeczność Marezy
Osiedle do wspólnego spędzania czasu na spotkaniach związanych z popularyzacją spożywania i tworzenia nowoczesnych przepisów
kulinarnych z gęsiny oraz poznania tradycyjnej kuchni polskiej z gęsiną w roli głównej. Chcieli włączyć do działania dzieci i młodzież.
Grupa zaplanowała i zrealizowała wykład, warsztaty kulinarne dla mieszkańców, konkurs plastyczny dla dzieci oraz stworzenie publikacji internetowej „Przysmaki z gęsiny”.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Marezy Osiedle

 

 

Inicjatywa nr 5: Muralowa historia Korzeniewa

Inicjator: My w Korzeniewie

Opis inicjatywy: Celem działań inicjatorów było rozwijanie w środowisku
lokalnym wiedzy historycznej związanej z dziejami Korzeniewa i okolic oraz odkrywanie i rozwijanie potencjału kulturowego mieszkańców. Finalnym działaniem projektu jest mural o tematyce historycznej wykonany pod okiem artystki, na budynku Biblioteki Publicznej w Korzeniewie. Wykonanie muralu poprzedziły spotkania historyczne i warsztaty plastyczne. Wszystkie przedsięwzięcia były skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Korzeniewa

 

Inicjatywa nr 6: Powojenne losy kolejki wąskotoroqwej w Marezie

Inicjator: Miłośnicy Ciuchci

Opis inicjatywy: Inicjatorzy chcieli zainteresować ieszkańców powojenną historią kolejki wąskotorowej w Marezie i poszerzyć wiedzę uczestników o kolejnictwie wąskotorowym w Polsce. Inicjatorzy zoraganizowali seminarium historyczne, przygotowali wystawę eksponującą pierwsze bilety kolejkowe, opracowali album ze zdjęciami i wyjechali na wycieczkę do Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. Wszystkie działania odbyły się z zaangażowaniem
społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Marezy

 

Inicjatywa nr 7: Odkryte na nowo

Inicjator: Ciekawi siebie

Opis inicjatywy: Celem działań inicjatorów było rozbudzenie potrzeb kulturalnych oraz rozwinięcie podstawowych umiejętności kulinarnych wśród dzieci i młodzieży, przypomnienie tradycji i smaków dzieciństwa ich rodziców i babć poprzez warsztaty i spotkania międzypokoleniowe. Dzięki działaniu, uczestnicy pokochali swoją miejscowość i okolice oraz poznali ją na nowo. Mieszkańcy Rakowca udali się na wycieczkę po Gminie Kwidzyn odwiedzając jej najpiękniejsze i ciekawe zakątki związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym. Odbyły się również warsztaty przyrodnicze i spektakl teatralny.

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Rakowca