Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

Data publikacji: 09.02.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 10 minut
drukuj

W ramach projektu "Kultura OD-NOWA - inicjatywy" zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Kluczy.

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
Fot. zdjęcia z realizacji projektu osiem kobiet na scenie, śpiewających piosenkę

Inicjatywa nr 1: KULTURALNIE I WARSZTATOWO

Inicjator: Barbara Pietrzak-Struzik

Opis inicjatywy: W ramach realizacji inicjatywy lokalnej  przez Koło Społeczno - Historyczne w Bydlinie odbyła się zbiórka fotografii, dokumentów i pamiątek dotyczących historii i tradycji gm. Klucze, aby wykonać kopie. Zorganizowane zostały także jednorazowe  warsztaty rękodzieła, podczas  których uczestnicy zaprojektowali i wykonali biżuterię nawiązującą do dawnych wyrobów zdobniczych, a w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021 - warsztaty językowe, wykonano i zaprezentowano wystawę „Gmina Klucze w ikonografii”. Na planszach zostały umieszczone archiwalne i współczesne zdjęcia Bydlina, gm. Klucze. Każda z plansz poświęcona jest innej dziedzinie życia społecznego: szkolnictwo, kościół p.w. Św. Małgorzaty, Straż Pożarna, życie codzienne, odpoczynek, bitwa pod Krzywopłotami, groby wojenne. Wydano również pocztówkę, kalendarz i książkę.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Klucze 

 

Inicjatywa nr 2: PROSZĘ WAS: POZOSTAŃCIE WIERNI TEMU DZIEDZICTWU. JAN PAWEŁ II

Inicjator: Agata Janda, MArta Myszewska

Opis inicjatywy: W ramach realizacji inicjatywy lokalnej pn. „Proszę Was: pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Jan Paweł II” grupa nieformalna „Agata i Marta” przeprowadziła Quest po Kluczach, zorganizowała wycieczkę na Różę Wiatrów na Pustyni Błędowskiej, wycieczkę po Kluczach, aby zapoznać dzieci z zabytkami kluczewskiej architektury i historią, wycieczkę do Bydlina, Golczowic, Jaroszowca, aby zapoznać uczestników z historią oraz warsztaty sztuki ludowej w Stowarzyszeniu „Babiniec” w Kluczach. 

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci i Mlodzeż z Klucz

 

Inicjatywa nr 3: MŁODZI DUCHEM

Inicjator: Elżbieta Kulawik, Zofia Hyla

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy była międzypokoleniowa aktywizacja osób starszych oraz dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu, rozwój aktywności fizycznej i intelektualnej, zorganizowanie cyklu zajęć po dość długim pobycie w domach w związku z pandemią. Grupa nieformalna osób w wieku 60+ przystąpiła do działania w dwóch połączonych ze sobą obszarach – kultury i aktywności fizycznej. Aby wykorzystać w pełni piękny, letni czas,  przez cały sierpień 2021 r. organizowane były rozgrywki w speed-ball. W tym samym czasie seniorzy uczestniczyli w zajęciach z muzykoterapii i przystąpili do tworzenia grupy teatralno – muzycznej, która miała przygotować spektakl na finał projektu. Naukę gry w speed-ball, a następnie rozgrywki prowadziła P. Maria Cynkier, uczestniczka międzywojewódzkich i ogólnopolskich turniejów w speed – ball. Chętnych nie brakowało. 31.08.2021 r. zorganizowane zostało wydarzenie międzypokoleniowe, podsumowujące tę część inicjatywy lokalnej. Uczestnicy rozgrywek w speed-ball otrzymali dyplomy, pamiątkowe gadżety i pyszny poczęstunek .Od września br. rozpoczęła się realizacja drugiej części inicjatywy lokalnej: spotkania grupy teatralno – muzycznej, wybór spektaklu, praca nad tekstem. Zajęcia prowadziła P. Magdalena Nowak. Do przygotowywanego spektaklu słowno – muzycznego zostały wybrane piosenki. Bardzo ważne były próby z mikrofonami. Zajęcia teatralno – muzyczne odbywały się prawie przez cały miesiąc…Efekty tej pracy można było zobaczyć 29.09.2021 r. podczas  Finału Projektu, który odbył się w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu. Aby mogło w nim uczestniczyć jak najwięcej osób, zorganizowano transport. Koncert na podsumowanie inicjatywy lokalnej przygotował zespół „Tesamee…” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach pod kierunkiem P. Anny Dudek. Natomiast grupa seniorek przedstawiła pokaz ćwiczeń z muzykoterapii, który przygotowały pod kierunkiem P. Piotra Kasprzyka. Do ćwiczeń wykorzystano zakupione apaszki, co uatrakcyjniło pokaz. To jeszcze nie koniec atrakcji - Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu przygotował na tę okoliczność konsultacje, porady zdrowotne i ćwiczenia, z których wszyscy bardzo chętnie skorzystali. Dla uczestników wydarzenia realizatorki inicjatywy lokalnej przygotowały wspaniały poczęstunek. Podsumowanie inicjatywy lokalnej „Młodzi duchem” zakończyła wspólna zabawa. Międzypokoleniowa inicjatywa lokalna pn.„Młodzi duchem” zaktywizowała i zintegrowała dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Odbiorcy inicjatywy: Młodzież szkolna,seniorzy

 

Inicjatywa nr 4: PIOSENKA DOBRA NA WSZYSTKO - Duzi I Mali

Inicjator: Halina Ładoń 

Opis inicjatywy: Realizacja projektu była dla mieszkańców szansą na odzyskanie równowagi po trudnym okresie pandemii i spełnieniem ich marzeń o wspólnych działaniach.  Duzi i mali odzyskali radość! Każde spotkanie było dla nich prawdziwą przyjemnością. Tu, oprócz radosnego śpiewu, odbywały się pogawędki, często przeplatane żartami i dowcipami, co jeszcze bardziej uatrakcyjniało spotkania, a na każdym z nich było więcej osób niż przewidywano. Jest to więc znak, że zarówno dzieci, jak i dorośli potrzebują kontaktów z innymi mieszkańcami. Udowodnili to między innymi podczas pikniku organizowanego przez miejscową szkołę, na który Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało piosenki - dawne, wesołe, ale też bardzo sentymentalne. Wszyscy chętnie się spotkali, aby powspominać razem spędzone chwile, a integracja spowodowała, że duzi i mali rozpoczęli realizację kolejnego projektu - wspólne malowanie obrazów. Warto również wspomnieć, że podczas wszystkich spotkań zorganizowany był poczęstunek, a na zakończenie realizacji projektu dzieci otrzymały upominki.  Zostały też zakupione tkaniny na kubraczki dla pań z KGW, które będą stanowiły element ich stroju podczas chłodniejszych dni.

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy gminy Klucze ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi Rodaki

 

Inicjatywa nr 5: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Inicjator: Gabriela Ekiert

Opis inicjatywy: 

We wrześniu 2021 r. grupa nieformalna wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Ryczówku przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Razem możemy więcej". Przedsięwzięcie to nie byłoby tak inspirujące, gdyby nie umiejętności i niezwykłe zaangażowanie regionalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Te pełne pasji kobiety potrafiły w niepowtarzalnej atmosferze odkrywać przed uczestnikami piękny świat lokalnej historii, tradycji i kultury. Wspólne docieranie do często zapomnianych tradycji, poznawanie regionalnego folkloru były doskonałą integracją międzypokoleniową.

Podejmowane działania doskonale harmonizowały z założeniami tego projektu , którego celem m.in. była : wspólna aktywność kulturalna dzieci, budowanie relacji między ludźmi, poznanie tradycji związanych z wieńcami dożynkowymi i darciem pierza, poznanie historii naszej miejscowości i gminy.

W ramach projektu uczniowie szkoły, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich a także zaproszeni goście w plenerowych warunkach na Pustyni Błędowskiej słuchali, jak wiele do zaoferowania ma nasz region i raczyli się regionalnymi przysmakami.

Kolejny etap projektu - warsztaty - prowadzone przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich były świetnym pomysłem zaangażowania uczestników do czynnego i twórczego wykonywania wieńców dożynkowych.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież oraz pozostali mieszkańcy wsi Ryczówek