Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie

Data publikacji: 15.06.2021
Autor: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Bolimowskie inicjatywy kulturalne cz. II – Festiwal pomysłów” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla społeczności gminy Bolimów.

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie
Grupa osób maluje obrazy na plenerze malarskim

Inicjatywa nr 1. Warsztaty teatralne dla młodzieży

Opis inicjatywy: Przeprowadzonych zostało sześć spotkań z instruktorem związanym zawodowo z teatrem. Podczas zajęć wykorzystywano gry i zabawy teatralne integrujące grupę, z nauką świadomego korzystania z głosu, swobodnego poruszania się po scenie oraz gry zespołowej. Zajęcia odbywały się na Sali widowiskowej Ośrodka.

Odbiorcy inicjatywy: Młode osoby w wieku 10-15 lat.

 

Inicjatywa nr 2. Warsztaty kowalstwa

Opis inicjatywy: W ramach czterech spotkań uczestnicy zapoznali się z ginącym rzemiosłem kowalstwa oraz utrwalili dorobek kulturowy kowalstwa artystycznego Edwarda Buczka. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której uczestnicy samodzielnie wykonywali prace z wykorzystaniem różnych technik kowalskich. Zajęcia odbywały się w Kuźni Edwarda Buczka w Bolimowie.

Odbiorcy inicjatywy: Starsza młodzież i dorośli.

 

Inicjatywa nr 3. Bolimów w świecie kolorów – warsztaty i plener malarski

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy uczestnicy malowali w różnych technikach: ołówek, węgiel, pastele suche i olejne, akryle i akwarele. Uczestnicy szkolili się z lokalnym artystą malarzem Zbigniewem Matyskiem. Spotkania warsztatowe odbyły się osiem razy w pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie. Plener malarski odbył się w środku Puszczy Bolimowskiej. Na koniec odbyła się wystawa online poprzez udostępnienie na naszym Facebooku zdjęć wykonanych prac podczas pleneru.

Odbiorcy inicjatywy: Dorośli mieszkańcy zainteresowani malarstwem i nauką technik malarskich.

 

Inicjatywa nr 4. Spotkania z tańcem regionalnym

Opis inicjatywy: Warsztaty taneczne, których celem było szczerzenie kultury tańca regionalnego, uwrażliwienie na rytm i rozwijanie talentów tanecznych. Uczestnicy podczas ośmiu spotkań zapoznali się z regionalnymi tańcami ludowymi. Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części omówione zostały poszczególne tańce, w tym zagadnienia: skład osobowy grupy tanecznej, postawa tancerzy, elementy taneczne – podstawowe kroki, zwroty, zmiany kierunku tańca, zawołania i okrzyki. Druga część polegała na nauce podstawowych kroków dwóch tańców regionalnych, choreografii oraz tańca zespołowego. Warsztaty odbywały się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bolimowie.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci w wieku 6-8 lat oraz młodzież w wieku 10-15 lat.

 

Inicjatywa nr 5. Ceramika Bolimowska dawniej i dziś – warsztaty

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu kultywowanie lokalnego garncarstwa. Skierowana była do mieszkańców m.in. tych, których przodkowie zajmowali się w Bolimowie garncarstwem. Warsztaty składały się z dwóch dni pracy. Pierwszy to było zapoznanie uczestników z historią bolimowskiego garncarstwa i proces wytwarzania ceramiki oraz samodzielne wykonywanie naczyń na kole. Następnie wszystkie powstałe prace zostały wysuszone i wypalone w piecu do ceramiki. Na drugim spotkaniu uczestnicy warsztatów zapoznali się ze sposobami zdobienia ceramiki bolimowskiej i na podstawie zdobytej wiedzy pomalowali swoje zrobione wcześniej naczynia. Naczynia zostały pokryte szkliwem i wypalone w piecu. Po zakończeniu warsztatów autorzy prac otrzymali je na pamiątkę. Zajęcia odbywały się w Warsztacie Garncarskim Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie, który ma już 200-letnią tradycję w wyrobie naczyń.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież i dorośli.

 

Inicjatywa nr 6. Dlaczego Bolimów? – Warsztaty dziennikarskie

Opis inicjatywy: Młodzi uczestnicy podzieleni zostali na grupy według kryterium wieku. Każda z grup zajmowała się odpowiednią dla swojej grupy wiekowej „częścią” dziennikarstwa. Dzieci biorące udział w warsztatach dziennikarskich uczyły się blogować, fotografować, ilustrować i pisać haiku. Uczestnicy poznali tajniki pracy dziennikarza. Warsztaty rozwinęły zainteresowania dzieci, pobudziły ich wyobraźnię i twórcze myślenie. W efekcie zostały opracowane przez uczestników czasopisma. Zajęcia odbywały się sześć razy w pracowni Ośrodka.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat.