Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
8 minut

W ramach projketu ,,InicJaTyWy Wisznice 2.0'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych w ramach wykorzystania potencjału gminy Wisznice.

,,Tak się kiedyś na wsi żyło''
,,Tak się kiedyś na wsi żyło''

Inicjatywa nr 1. WSPÓLNIE TWORZYMY SZTUKĘ NOWOCZESNĄ

inicjator: Przyjaciele biblioteki

opis inicjatywy: Projekt będzie polegał na opracowaniu komiksu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zadanie jest wielopoziomowe, angażuje osoby o różnych zainteresowaniach. Komiks powstanie na podstawie lokalnych legend i opowieści zaczerpniętych z rozmów z najstarszymi mieszkańcami gminy. Spotkania będą odbywały się w bibliotece. W drugim etapie na warsztatach nastąpi wybór tematu i napisanie scenariusza, w trzecim etapie powstaną plansze rysunkowe komiksu. W warsztatach weźmie udział młodzież i dzieci z terenu gminy. Z plansz powstanie film poklatkowy, umieszczony w Internecie. Kolejne trzy etapy będą odbywać się w formie warsztatów pod okiem instruktora. Na zakończenie przewidziano premierę filmu i wystawę zdjęć.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież, seniorzy, mieszkańcy gminy-mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 2. W POGONI ZA RUDYM KRÓLIKIEM- GRA TERENOWA

inicjator: Stowarzyszenie "Razem dla Wisznic"

opis inicjatywy: Projekt polega na opracowaniu w formie warsztatów dla młodzieży i przeprowadzeniu gry terenowej. Poprzez udział w grze uczestnicy poznają miejscowość, jej historię, zabytki i ciekawe miejsca. Podstawową umiejętnością wymaganą od gracza będzie dobra orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy oraz korzystania z urządzeń GPS. Na warsztatach zostanie przygotowana mapa topograficzno-historyczna Wisznic, która posłuży do przeprowadzenia gry. Mapa zostanie przygotowana pod nadzorem instruktora. Za uczestnictwo w grze zostaną przyznane medale wykonane z gliny i zaprojektowane przez uczestników warsztatów- podczas zajęć plastycznych z instruktorem.

odbiorcy inicjatywy: Młodzież uczestnicząca w warsztatach, uczestnicy gry: młodzież, dzieci, rodziny, mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 3. BEZPIECZNIE, ZDROWO, PRZYJAŹNIE I ZAWSZE FAJNIE

inicjator: Natalka Tomczuk

opis inicjatywy: Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej kobiet. Realizacja pozwoli na poprawę bezpieczeństwa kobiet i integrację kobiet w różnych grupach wiekowych oraz rozwinie aktywność społecznokulturową kobiet. W projekcie przewidziano zajęcia z samoobrony dla dziewcząt i kobiet . Zajęcia będą odbywały się w plenerze lub w GOKiO  Wisznice. Dodatkowo na spotkania zostaną zaproszone kobiety zajmujące się różnymi dzidziami aktywności społecznej- artystki, lekarki, biegaczki, przewodniczące kół gospodyń i opowiedzą one o swojej pracy i hobby. Celem ma być także integracja kobiet w różnym wieku poprzez zajęcia oraz spotkania.

odbiorcy inicjatywy: Kobiety z gminy Wisznice, młodzież.

 

 

Inicjatywa nr 4. LEKCJA STREET ARTU- MURAL UPAMIĘTNIAJĄCY JUBILEUSZ STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

inicjator: Ewa Jarosławska-Popielewicz

opis inicjatywy: Projekt polega na upamiętnieniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w sposób nowatorski i angażujący mieszkańców. Jest to także przeniesienie nowoczesnych form sztuki na wieś. W ramach projektu mieszkańcy dowiedzą się czym jest street- art. Wspólnie z prowadzącym zaprojektują mural, następnie projekt ten zostanie przeniesiony na wybraną ścianę w centrum Wisznic. Mural zostanie wykonany wspólnie z uczestnikami warsztatów. W warsztatach weźmie udział młodzież z lokalnych szkół. W przypadku braku ściany do realizacji mural zostanie wykonany na przenośnych płytach. Projekt zakończy się uroczystym odsłonięciem muralu w listopadzie, w rocznicę odzyskania niepodległości.

odbiorcy inicjatywy: Młodzież- uczestnicy warsztatów, mieszkańcy gminy Wisznice, zaproszeni na osłonięcie muralu.

 

Inicjatywa nr 5. RODZINNY KLUB ODKRYWCY W GMINIE WISZNICE

inicjator: Fundacja lokalnej Aktywności Społecznej

opis inicjatywy: Mieszkańcy gminy Wisznice coraz częściej szukają atrakcyjnych sposobów spędzenia wolnego czasu z rodziną. Przedstawiciele Fundacji dostrzegają, że wielu mieszkańców nie jest świadomych znaczenia a nawet istnienia cennych przyrodniczo i kulturowo miejsc i obiektów w okolicy. Zanika międzypokoleniowa transmisja lokalnego dziedzictwa kulturowego, dzieci i młodzież nie znają lokalnych historii i legend, odchodzą w zapomnienie zwyczajowe nazwy. Projekt służył będzie także zacieśnieniu rodzinnych więzi, podtrzymaniu międzypokoleniowego przekazu kulturowego, zwiększeniu świadomości mieszkańców na temat lokalnych zasobów, promowaniu aktywnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu oraz kształtowaniu tożsamości i poczucia przynależności do miejsca zamieszkania. Projekt polegać będzie na:

- organizacja wypraw, podczas których uczestnicy odkrywać będą cenne przyrodniczo i kulturowo miejsca na terenie Gminy Wisznice.

- warsztaty przyrodnicze na temat różnorodności i bogactwa lokalnej flory i fauny (m.in. niezwykłe życie zbiornika wodnego w Horodyszczu, o czym szumią wisznickie drzewa, rośliny jadalne i trujące naszych łąk, kto mieszka na Horycach – tropienie leśnych zwierząt),

- warsztaty kulturowe dotyczące historii odwiedzanych miejsc, wspólnym poczęstunkiem, prezentacją zdjęć uczestników, konkursem wiedzy o Gminie Wisznice. Powstanie mapa skarbów Gminy Wisznice.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu będą dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi.

 

Inicjatywa nr 6. TAK SIĘ KIEDYŚ NA WSI ŻYŁO

inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Horodyszczu

opis inicjatywy: Projekt ma na celu wzmocnienie tożsamości i życia wspólnotowego społeczności wiejskiej. Współcześnie należy działać tak, aby młodsi mieszkańcy wsi dostrzegli, że dawne wartości istnieją i mogą być ważne. Ważne jest także, aby mieszkańcy zaakceptowali sens i znaczenie przywracania pamięci zbiorowej. Współuczestniczenie w projekcie otwiera szereg możliwości takich działań, które mnogą doprowadzić do tego, że mieszkańcy staną się świadomymi dziedzicami tradycji ich małej ojczyzny. W ramach projektu odbędą się warsztaty rękodzieła. Warsztaty poprowadzą starsze mieszkanki Horodyszcza oraz instruktor garncarstwa z pobliskiej miejscowości. Warsztaty kulinarne- uczestnicy poznają tradycyjne i współczesne przepisy na potrawy z ziemniaków, dyni, jabłek- produktów uprawianych przez rolników z Horodyszcza, pod kierunkiem specjalisty przygotują potrawy i przygotują degustację dla mieszkańców. Da to możliwość wykorzystania w kuchni świeżych, sezonowych produktów z własnych gospodarstw lub od lokalnych producentów. W projekcie zaplanowano także wyjazd studyjny do Siedliska.

odbiorcy inicjatywy: Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci i młodzież, seniorzy, mieszkańcy wsi.