Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
5 minut

W ramach projektu ,,Chrzypskie inicjatywy lokalne'' zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych, które zostały wybrane przez mieszkańców gminy.

Inicjatywa nr 1. PŁYNIEMY W ŚWIAT KULTURY

inicjator: Grupa formalna: Parafia pw. św. Wojciecha

opis inicjatywy: Aktywizacja kulturalna dzieci i rodziców - ustawienie na terenie przykościelnym (nad jeziorem) łodzi z masztem i sterem, wyposażonych w "skrzynie pełne kultury". W "skrzyni pełnej muzyki" będą materiały do samodzielnego wykonywania instrumentów perkusyjnych, w "skrzyni pełnej kolorów" - materiały malarskie, a w "skrzyni pełnej wyobraźni" - materiały do malowania kamieni na mozaikę przy łodzi. Prace malarskie wykonane przez dzieci i rodziców, będą trafiały do galerii. Przeprowadzony zostanie konkurs z nagrodami na najlepsze prace.

odbiorcy inicjatywy: Rodzice z dziećmi – mieszkańcy gminy Chrzypsko Wielkie.

 

Inicjatywa nr 2. WAKACYJNA AKADEMIA RĘKODZIEŁA Z CHRZANEM W TLE I POWRÓT ŚW. WAWRZYŃCA

inicjator: Dominika Sztanka

opis inicjatywy: Cykl warsztatów: w Łężcach warsztaty rzeźbiarskie, prezentacja prac rzeźbiarskich Eugeniusza Tacika, popularyzacja historii lokalnej, związanej z istniejącą niegdyś figurą św. Wawrzyńca, a także pokazowy mini plener rzeźbiarski, podczas którego zostanie wykonana nowa rzeźba św. Wawrzyńca. W Białczu natomiast, w ramach akademii rękodzieła, odbędą się warsztaty z wykonana biżuterii, quillingu, dekorowania stołów, filcowania, zajęcia plastyczne i konkurs "Krajobraz wsi z chrzanem w tle". W ramach podsumowania projektu zorganizowane zostaną zajęcia kulinarne "Festiwal smaków z chrzanem i nie tylko" - nawiązanie do lokalnego zasobu.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież i dorośli - mieszkańcy gminy Chrzypsko Wielkie, ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Łężce i Białcz.

 

Inicjatywa nr 3. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - KUCHNIA NASZYCH BABĆ

inicjator: Elżbieta Bartkowiak

opis inicjatywy: Inicjatywa oparta na lokalnych tradycjach kulinarnych, poszukiwanie starych przepisów - integracja międzypokoleniowa i poznawanie lokalnych tradycji - przepisów, smaków, a także gwary związanej z produktami i daniami. W ramach zadania zostanie też własnymi siłami wydana mini książka kucharska złożona z rodzinnych przepisów, przeprowadzony konkurs na najsmaczniejszy tradycyjny przepis oraz konkurs gwary poznańskiej.

odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy sołectwa Ryżyn.

 

 

Inicjatywa nr 4. WARSZTATY SZTUKI DOŻYNKOWEJ

inicjator: Piotr Wicenty

opis inicjatywy: Inicjatywa ma na celu przypomnienie tradycji związanych z dożynkami – przypomnienie technik wykonania wieńców dożynkowych oraz układania kwiatów. Będzie to cykl warsztatów rękodzielniczych (wykonywanie ramy wieńca dożynkowego, jej zdobienie, komponowanie ozdób) oraz florystycznych (układanie bukietów, przygotowanie dekoracji złożonych głównie z kwiatów).

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy sołectwa Mylin i innych sołectw gminy Chrzypsko Wielkie - młodzież i dorośli.

 

Inicjatywa nr 5. POZNAJEMY GATUNKI MUZYKI ROZRYWKOWEJ

inicjator: Maciej Wieczorek

opis inicjatywy: Inicjatywa związana z edukacją kulturalną – cykl mini koncertów, otwartych dla wszystkich, prezentujących różne gatunki muzyki rozrywkowej (country, rock, rap, blues, reggae, jazz). Każdy styl zostanie zaprezentowany i omówiony - celem jest przyzwyczajenie mieszkańców do udziału w koncertach z muzyką na żywo oraz umożliwienie zetknięcia z gatunkami muzycznymi innymi niż typowa "muzyka festynowa".

odbiorcy inicjatywy: Młodzież i dorośli – mieszkańcy gminy Chrzypsko Wielkie