Centrum Kultury Gminy Biskupice

Data publikacji: 21.06.2021
Autor: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Razem możemy więcej” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Biskupice.

Zespół muzyczny występuje przed ołtarzem w kościele. Po środku stoi ksiądz trzymając mikrofon.
Zespół muzyczny występuje przed ołtarzem w kościele. Po środku stoi ksiądz trzymając mikrofon.

Inicjatywa nr 1. Ocal od zapomnienia! Dziedzictwo kulturowo-historyczne Gminy Biskupice

Opis inicjatywy: Lokalna inicjatywa składała się z dwóch elementów. Pierwszym były wywiady historyczno-biograficzny z najstarszymi mieszkańcami gminy. Realizatorzy odwiedzili seniorów w ich rodzinnych domach (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności), gdzie przeprowadzili rozmowy, podczas których seniorzy podzielili się swoimi, często emocjonującymi, wspomnieniami. Zdobyte materiały (stare fotografie) i nabyta nawiedza, pozwoliły na utrwalenie wspomnień związanych z wydarzeniami, zwyczajami, obyczajami, kulturą i historią regionu, a także pozwoliły na upowszechnienie kultury i podtrzymanie zanikającej tradycji. Drugim elementem była wystawa on-line dostępna na stronie internetowej i portalach społecznościowych Centrum Kultury Gminy Biskupice.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 2. Warsztat Kulturalny

Opis inicjatywy: Inicjatywa składała się z cyklu spotkań z zakresu rzemiosła ludowego, ceramiki i fotografii. Motywem przewodnim w ramach zadania była realizacja warsztatów rzemiosła ludowego oraz twórcze działania z zakresu edukacji regionalnej i kulturowej. Każdy z warsztatów poprzedzony został prelekcją związaną z kulturą i tradycją regionu m.in. z tematyką dotyczącą krakowskiego Lajkonika. Później podczas warsztatów wykonano ruchome zabawki ludowe, wzorując się na tradycyjnych formach zabawkarskich. Natomiast zajęcia z ceramiki pozwoliły na rozwój umiejętności manualnych i pracę z gliną. Ostatnim cyklem były warsztaty fotograficzne skierowane do fotoamatorów jak i początkujących fotografów. Młodzież poznała i uwieczniła najpiękniejsze i najcenniejsze miejsca i obiekty gminy Biskupice. Wpierw nabyły bądź udoskonaliły swoje umiejętności pod okiem prowadzącego artysty-fotografa. Z każdych spotkań inicjatywy odbyły się wystawy on-line.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani, również niepełnosprawni.

 

Inicjatywa nr 3. Tata, Dziadek, Brat, do kina każdy bilet ma! – Plenerowe kino pod chmurką na zakończenie lata, czyli rodzinnych seans filmowy w Szczygłowie

Opis inicjatywy: Uczestnicy przeprowadzonego wykładu mieli okazję zapoznać się z dorobkiem najwybitniejszych twórców sztuki filmowej, głównymi nurtami i kierunkami kina tworzonego na przestrzeni lat. Wykład poprowadziła znana z polskich produkcji filmowych aktorka Magdalena Waligórska – Lisiecka, która przekazała zebranym bogato ozdobioną ciekawostkami zza kulis i planu filmowego historię polskiego kina. Motywem przewodnim jesiennego spotkania było kino familijne, które jest gatunkiem uniwersalnym, gromadzącym największą liczbę odbiorców. Rodziny z dziećmi, grupki przyjaciół i przede wszystkim młodzież zebrała się przed dużym ekranem przy szczygłowskiej świetlicy, aby obejrzeć ekranizację bestsellerowej książki R. J. Palacio „Cudowny chłopak”.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przede wszystkim młodzież.

 

Inicjatywa nr 4. Obudź się, możesz więcej!

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było przeprowadzenie wykładu edukacyjno-kulturalnego z młodzieżą, na temat architektury sakralnej i historii sztuki, połączonego z koncertem muzyki współczesnej, który odbył się w obiekcie kultu religijnego, który spełnia nie tylko swoje podstawowe funkcje, ale także wzbogaca przestrzeń publiczną. Podczas wykładu przedstawione zostały zasady powstawania różnorodnych form sztuki sakralnej. Wykład prowadzony przez księdza proboszcza, był również okazją do tego, aby przybliżyć wiedzę związaną z kulturą, sztuką i historią obiektów sakralnych znajdujących się na terenie gminy Biskupice.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przede wszystkim młodzież.

 

Inicjatywa nr 5. Media i Retoryka

Inicjator: Anna Kulma

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu aktywizację młodzieży w wieku 13-15 lat z terenu gminy Biskupice. W ramach projektu zaplanowano m.in. edukację kulturalną, medialną, naukę retoryki i kompetencji miękkich, warsztat tworzenia prezentacji, a także realizację filmu promującego gminę Biskupice i jej walory kulturowe. 

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przede wszystkim młodzież w wieku 13-15 lat.