Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

Data publikacji: 15.01.2020
Autor: Agnieszka Kalita
7 minut

W ramach projektu ,, Piekoszów z kulturą” zrealizowano pięć inicjatyw mających na celu zwiększenie zaangażowania i zainteresowania lokalnej społeczności działaniami na rzecz rozwoju kultury w gminie.

Fotografia z warsztatów wyplatania ze słomy została wykonana w pomieszczeniu. Na pierwszym planie widać fragment stołu, na którym leży snop słomy oraz miska wypleciona ze słomy. Na drugim planie stoi osiem kobiet. Stojąca po środku trzyma pęczek słomy i tłumaczy pozostałym.
Fotografia z warsztatów wyplatania ze słomy została wykonana w pomieszczeniu. Na pierwszym planie widać fragment stołu, na którym leży snop słomy oraz miska wypleciona ze słomy. Na drugim planie stoi osiem kobiet. Stojąca po środku trzyma pęczek słomy i tłumaczy pozostałym.

Inicjatywa nr 1. Folkowo i wesoło

inicjator: Stowarzyszenie "PIEKOSZOWIANIE"

opis inicjatywy: Zadanie polegało na zorganizowaniu przeglądu przyśpiewek ludowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na autentyczność gwarową, na gwarę lokalną, świętokrzyską. Konkurs skierowany był do zespołów i kapel ludowych oraz członków kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Piekoszów. Udział w przeglądzie wzięło 8 solistów z Kapeli Rykoszyn, Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna, Zespołu Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” oraz Stowarzyszenia „Piekoszowianie”. Występy oceniane były przez profesjonalne jury w skład którego weszli: Alicja Trukszyn oraz Teresa Kwaśniewska. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaśpiewać piosenkę ludową. Oceniane były zgodność z tradycją regionalną i gwarą. Celem przedsięwzięcia było ocalenie od zapomnienia i promowanie świętokrzyskich pieśni i przyśpiewek ludowych wśród naszej społeczności, wśród zespołów ludowych. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja działania i rozszerzenie go również na inne zespoły z województwa świętokrzyskiego.

odbiorcy inicjatywy: skierowana bezpośrednio do członków zespołów ludowych z terenu gminy Piekoszów. Pośrednio odbiorcami projektu jako widzowie przeglądu byli mieszkańcy Gminy.

 

Inicjatywa nr 2. Warsztaty z wyplatania w Brynicy

inicjator: Koło Aktywna Brynica

opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu warsztatów z wyplatania ze słomy. Warsztaty odbyły się w październiku w filii bibliotecznej w Brynicy. Udział w warsztatach wzięły mieszkanki Brynicy, które pod okiem instruktorów, fachowców, członkiń Stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna, uczyły się wyplatania koszy ze słomy. Dzięki temu Panie mogły zdobyć wiedzę i poznać zasady tworzenia przedmiotów ze słomy. Same również próbowały wyplatać własny kosz. Umiejętności nabyte podczas warsztatów będą mogły wykorzystać przy okazji różnych innych przedsięwzięć, jak również będą mogły przekazywać zdobytą wiedze innym. Celem inicjatywy było zadbanie o ochronę zanikającego już powoli dziedzictwa kulturowego związanego z plecionkarstwem.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy, miejscowości Brynica.

 

Inicjatywa nr 3. 100-lecie szkoły w Zajączkowie – piknik rodzinny

inicjator: Mieszkanki Zajączkowa

opis inicjatywy: Okazją było świętowanie jubileuszu szkoły w Zajączkowie. Podczas wydarzenia miały miejsce gry i zabawy animacyjne dzieci, inscenizacje przedstawiające lekcje sprzed lat, konkursy wiedzy na temat historii szkoły, posłuchać występu Szkolnego Zespołu Ludowego, występ Koła Gospodyń Wiejskich z Krasocina oraz Zespołu Pieśni i Tańca Wierna Rzeka, zobaczyć pokaz tańca w wykonaniu uczniów szkoły a także innych młodych lokalnych artystów. Przygotowane zostały stoiska z tradycyjnymi potrawami. Organizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do integracji i aktywizacji środowiska wiejskiego, mieszkańców Zajączkowa i okolic oraz zacieśnienia i utrwalenia więzi rodzinnych i społecznych między pokoleniami.

odbiorcy inicjatywy: Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły w Zajączkowie, mieszkańcy miejscowości i okolicznych wiosek, rodzice, zaproszeni goście, mieszkańcy gminy, władze gminy

 

Inicjatywa nr 4. Aktywnie i kulturalnie w Wincentowie

inicjator: Stanisław Kotwica - sołtys i radny Wincentowa

opis inicjatywy: Wydarzenie miało na celu zintegrowanie społeczności lokalnej z różnych grup wiekowych poprzez wspólne działania. prócz zabaw współczesnych, zaprezentowane zostały także zabawy sprzed lat, które dziś mogą być już zapomniane. Do takich zabaw i animacji zaproszono osoby w różnym wieku, po to by zatrzeć różnice, ale i wymienić się własną wiedzą i pomysłami. Oprócz zabaw animacyjnych dzieciaki mogły również stworzyć pod okiem specjalisty w tej dziedzinie swój własny komiks o Wincentowie. Integracja międzypokoleniowa nie polegała jedynie na zabawie. Podczas spotkania wspólnie, młodsi i starsi, wokół świetlicy sadzili drzewa i krzewy. Odbyło się też pieczenie kiełbasek i ziemniaków z ogniska. Inicjatywa ta pozwoliła na integrację i zacieśnienie więzi mieszkańców wsi Wincentów. Była to okazja do wspólnego zaangażowania się i spędzenie czasu wolnego.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Wincentowa

 

Inicjatywa nr 5. Wydanie dwóch tomików wierszy

inicjator: Stanisław Rogala i Iwona Gałęzowska

opis inicjatywy: Projekt zgłoszony przez lokalnych poetów Stanisław Rogalę i Iwonę Gałęzowską. W ramach zadania wydane zostały dwa tomiki poezji: Stanisława Rogali (Rozmowy z lasem) i Iwony Gałęzowskiej (Do nieskończoności płynę). Wydanie tomików poezji naszych rodzimych twórców to doskonały sposób na promowanie ich twórczości nie tylko wśród mieszkańców gminy ale również poza jej granicami ponieważ poeci Ci często jeżdżą na różnego typu spotkania autorskie w innych częściach województwa czy kraju, promując nasza gminę. Chcemy przybliżać naszym mieszkańcom twórczość lokalnych artystów.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gminy Piekoszów