Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 550
Dotacje
Raport diagnozujący potencjał kulturotwórczy społeczności lokalnej miasta i gminy Poddębice

Badanie przeprowadzono na zlecenie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach w ramach realizacji projektu pn. „Zróbmy to razem” dofinansowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Diagnoza stanu kultury gminy Olecko

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” w ramach realizacji zadania przeprowadził aktywną diagnozę potencjału ludzkiego oraz inicjatyw mieszkańców ...

Dotacje
Wykaż Inicjatywę

Celem projektu było m.in. przeprowadzenie przeprowadzenie diagnozy społeczności lokalnej zamieszkującej na terenie działania Ośrodka. Diagnoza miała pokazać oddolne i pozainstytucjonalne...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB, ZASOBÓW I POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI BIEŻANOWA I OKOLIC W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY NA PŁASZCZYŹNIE KULTURALNEJ

Raport prezentuje wyniki diagnozy społecznej przeprowadzonej w ramach projektu Kolektyw Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych (K.L.I.K.) realizowanego przez Dwór Czeczów (filię Domu...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH ŚRODOWISK LOKALNYCH POZOSTAJĄCYCH POZA ZASIĘGIEM ODDZIAŁYWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Raport zawiera prezentację wyników badania, którego celem była identyfikacja szeroko rozumianych potrzeb kulturalnych mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego którzy,...

Dotacje
Diagnoza społeczna w Gminie Kobiele Wielkie

Badanie „Diagnoza społeczna w Gminie Kobiele Wielkie” zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich w terminie od 2.05.2013 r. do 4.08.2013 r., w...

Dotacje
Raport z badań terenowych w osiedlu Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

Samorządność i demokrację lokalną zalicza się do najważniejszych atrybutów społeczeństwa obywatelskiego, ale podstawą kształtowania się lokalnej wspólnoty obywatelskiej jest...

Dotacje
DIAGNOZA - Biuro Festiwalowe Impart 2016

W ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Biuro Festiwalowe Impart 2016 przeprowadziło  Diagnoza dostępnych oraz spełniających warunki konkursowe projektów społecznych i...

Dotacje
DIAGNOZA KULTURY w Gminie Wadowice

Celem diagnozy nie było zdobycie wykazów ilościowych, jednak jakościowa ocena dotychczasowych działań i wyznaczenie nowych kierunków w aktywnościach kulturalnych prowadzonych...

Dotacje
DIAGNOZA ZASOBÓW I SAMODZIELNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Głównym celem badania było zidentyfikowanie zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie, które miały stać się podstawą do...

Dotacje
Diagnoza otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku

Badanie stanowiące podstawę niniejszego raportu zostało przeprowadzone przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku dniach 1.06 na...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój

W celu określenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój zostało przeprowadzone badanie potrzeb środowiska lokalnego. Konsultacje z mieszkańcami, w tym lokalnymi...