Zróbmy to razem – tylko kulturalnie!

Data publikacji: 18.07.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Zdaniem Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty jego siła oddziaływania jest silnie związana z dzielnicą, w której się znajduje i chcąc rozszerzyć swój profil powinno aktywniej uczestniczyć w życiu poszczególnych dzielnic. Takie podejście leżało u podstaw zorganizowania spotkań diagnostycznych w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016.
 

Spotkania przyjęły formę warsztatów opierających się o: przedstawienie Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty jako miejsca otwartego na pomysły mieszkańców, zaprezentowanie idei programu DK+ i roli MCK w Rudzie Śląskiej w projekcie, pracę warsztatową na rzecz diagnozy badanej społeczności i wypracowania pomysłów mogących brać udział w konkursie w ramach DK+, prezentację narzędzi, za pomocą których mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w projekcie (Zróbmy to razem – karta pomysłu), zebranie postulatów społeczności co do ogólnego profilu MCK w Rudzie Śląskiej oraz sposobów realizacji stałych form działalności.

trzy osoby na tle prezentacji