ZASOBY I POTRZEBY KULTURALNE MIESZKAŃCÓW SEJN

Data publikacji: 28.10.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Raport składa się z kilku części. W pierwszej części prezentuje założenia metodologiczne, w kolejnej opis miasta Sejny, wyniki badań jakościowych (opinie ekspertów), a następnie ilościowych, gdzie zostały wyróżnione takie elementy jak: określenie badanych jako uczestników kultury, korzystanie z wydarzeń i imprez kulturalnych, zdefiniowanie potrzeb w zakresie kultury. Odrębną część stanowi ewaluacja Ośrodka Kultury w Sejnach. Dokonano jej na poziomie ogólnym i szczegółowym. Projekt w ramach, którego jest zostało zrealizowane badanie zakłada dogłębną analizę tego typu placówek. Na końcu można zapoznać się z wnioskami z poszczególnych części badania.

ZASOBY I POTRZEBY KULTURALNE MIESZKAŃCÓW SEJN
fragment plakatu - hasła diagnozy