Data publikacji: 21.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Dzięki uczestnictwu w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kultury "Zamek w Toszku" zrealizowało projekt pn. „Zamkowa Kultura+". 

Zamkowa Kultura+
Fot. zdjęcie z realizacji projektu spotkanie mieszkańców gminy

W ramach zadania przeprowadzona została diagnoza identyfikująca zasoby i oddolne inicjatywy mieszkańców gminy Toszek. Wszelkie podjęte w tym celu działania polegały na zwiększeniu zaangażowania CK w życie społeczności poprzez odkrywanie, rozwijanie i stwarzanie możliwości na urzeczywistnienie potencjału kulturotwórczego mieszkańców oraz organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych gminy.
Udało się nawiązać trwałą współpracę pomiędzy placówką, a mieszkańcami i organizacjami działającymi w obszarze kultury lub posiadającymi nieodkryty jeszcze potencjał i talent kulturotwórczy. Przeprowadzona diagnoza wzmocniła rolę CK "Zamek w Toszku", utrwalając w zbiorowej świadomości obraz miejca otwartego dla wszystkich grup społecznych i wiekowych, chętnego do wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju życia społeczno-kulturalnego w gminie.

Więcej o całym projekcie możecie dowiedzieć się z poniższego raportu.