W Spiżarni Kulturalnej - działaj lokalnie

Data publikacji: 19.09.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Ośrodek Kultury w Mirosławcu dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "W Spiżarni Kulturalnej - działaj lokalnie".

Realizacja zadania części I przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze, Mieszkańcy pozytywnie i chętnie angażowali się we wszystkie badania i akcje, które w opinii społeczeństwa były bardzo szczegółowe i badały wszystkie aspekty kulturalne. Projekt pokazał społeczeństwu otwartość Ośrodka Kultury na ich głosy i potrzeby. 21% mieszkańców pragnie zaangażować się w życie kulturalne, które jak pokazują badania nie muszą być na najwyższym poziomie. Wg badanych ważna jest potrzeba integracji, wspólnego spędzenia czasu. Według młodzieży konieczna jest otwartość Ośrodka Kultury na ich pomysły i pasje, by mógł On stać się miejscem, które da wiele możliwości, rozwoju umiejętności, poznawania nowych rzeczy w ramach sekcji tematycznych, kółek, ciekawych spotkań oraz wydarzeń, przestrzenią do wspólnego spędzania czasu i działania. Diagnoza była działaniem promocyjno - informacyjnym placówki. Umożliwiła bardziej aktywne wyjście do mieszkańców, zwłaszcza gdy w diagnozie stosowane były warsztatowe techniki zbierania danych i wywiady swobodne w przestrzeni lokalnej. Wiele ludzi dzięki rozmowom poznała na nowo wartość Ośrodka Kultury i że mają możliwość współtworzenia oferty i życia kulturalnego. Diagnoza miała zatem walor edukacyjny w zakresie działań kulturalnych. Badała potrzeby mieszkańców oraz pomogła uświadomić te potrzeby, zarazem pokazując pracownikom OKwM, że w tej sytuacji ich podstawowym zadaniem jest kształtowanie postaw kulturalnych i szeroko pojęta edukacja kulturalna. Diagnoza to doskonałe doświadczenie przyczyniające się do zmiany postaw wśród pracowników Ośrodka Kultury z większą otwartością na potrzeby mieszkańców i ich inicjatywy oraz stopniową zmianę roli Ośrodka Kultury w społeczności. Projekt skłonił mieszkańców do zastanowienia się nad tym, co może zrobić dla nich OKwM oraz nad tym co mogą zrobić dla i z Ośrodkiem Kultury. Diagnoza pomogła również w identyfikacji miejsc, które można i powinno się wykorzystywać przy organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni miejskiej i wiejskiej. Projekt pokazał, że powinno się iść na kompromis w kwestii upowszechniania Kultury i sztuki. Dzięki opini społecznej dowiedzieliśmy się jak wiele błędów popełniamy przy tworzeniu kampanii promocyjnej wydarzeń kulturalnych.