Data publikacji: 17.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate" opracował projekt pn. „ROK-owania 2021” w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”.

Od początku swego istnienia ROK "Mazury Garbate" odgrywał znaczącą rolę w regionie, a Olecko było postrzegane (zarówno przez mieszkańców, jak i przyjezdnych) jako miasto ze szczególnym kulturalnym klimatem, przyjazne twórczym działaniom. Aktualnie dominuje głównie tęsknota za dawną legendą oraz niemożność przeprowadzenia satysfakcjonującej zmiany. Postanowiono jednak zmienić ten stan rzeczy. Przy wsparciu
Społecznej Rady Kultury sporządzono wstępny „spis kulturalnego inwentarza”. Powzięto również działania na rzecz rozwoju, odpowiedzialności i pomocy w integracji środowiska animatorów kultury.

Celem konfrontacji wcześniejszych założeń placówki z realnymi potrzebami i preferencjami mieszkańców, przeprowadzono wśród nich badania. Umożliwiły one stworzenie obszernej diagnozy na temat potencjału kulturotwórczego w regionie oraz pomogły opracować strategię rozwoju ROK-u na najbliższe lata.

Szczegółowe informacje na temat diagnozy mieszkańców Olecka znajdują się poniżej