Razem i aktywnie w Gminie Brenna

Data publikacji: 05.07.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Projekt realizowany przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. Jego realizacja miała na celu zdiagnozowanie lokalnego potencjału kulturotwórczego oraz aktywizację i wsparcie mieszkańców gminy Brenna w inicjowaniu i realizacji oddolnych działań.

Razem i aktywnie w Gminie Brenna
tablica z wynikami ankiety

Przeprowadzone działania diagnostyczne pozwoliły uchwycić i zinwentaryzować potrzeby, zasoby i oczekiwania lokalnej społeczności, również w kontekście wytyczania kierunków rozwojowych dla OPKiSu i jego pełniejszego otwarcia na potrzeby mieszkańców.
Publikacja przedstawia najważniejsze wnioski z przeprowadzonych działań diagnostycznych, które mogą okazać się pomocne w planowaniu kolejnych działań instytucji kultury, a także w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej obejmującej działania władz publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie kultury.

młodzież w kręgu z kartkami