Razem dla kultury - Inicjatywy lokalne

Data publikacji: 14.07.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Centrum Kultury w Piasecznie, przystępując do realizacji projektu w ramach Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, podążyło za główną ideą tego programu, czyli budowaniem relacji jak najmocniej wiążących instytucję ze społecznością. Miało to decydujący wpływ na ostateczny kształt prac diagnostycznych.

Razem dla kultury - Inicjatywy lokalne
fragment plakatu

Wstępne rozmowy z przedstawicielami CK pokazały złożoną strukturę tej Instytucji odpowiadającą na skomplikowaną sytuację społeczną Piaseczna. Podstawową potrzebą, jaką zaspokoić miały prace diagnostyczne była próba określenia stopnia, w jakim dzisiejsza oferta CK zaspokaja potrzeby mieszkańców z poszczególnych grup oraz w jakich obszarach może być ona wsparciem dla działalności i rozwoju innych inicjatyw. Dodatkowo, dążono do uzyskania możliwe wiele informacji identyfikujących potencjał współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami w skali całej gminy oraz przyjrzenie się środowiskom lokalnym, funkcjonującym w sołectwach i osiedlach.
Uzupełnieniem prac analitycznych było zidentyfikowanie potencjalnych obszarów interwencji, które powinny być priorytetem podczas procedury wybierania podmiotów zaangażowanych w realizację inicjatyw lokalnych dofinansowanych w ramach projektu.

podczas warsztatów diagnostycznych