Raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu „Chełmek-kierunek kultura”

Data publikacji: 26.10.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Realizacja projektu "Chełmek kierunek kultura" zakładała przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Chełmek w czterech społecznościach: Chełmka "Starego Miasta", Chełmka "Nowego Miasta", sołectwa Bobrek i sołectwa Gorzów różniących się pod względem specyfiki, zasobów i potrzeb ich mieszkańców.