Prawdziwy Dom Kultury

Data publikacji: 14.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tucholski Ośrodek Kultury zrealizował w 2021 projekt „Prawdziwy Dom Kultury". Akcja odbyła się dzięki uczestnictwu placówki w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne", organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Prawdziwy Dom Kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu kartki z pomysłami w kolorowym namiocie

Nazwa tego projektu nie została wybrana przypadkowo. Prawdziwy Dom Kultury, to w skrócie PDK. Mieszkańcy gminy Tuchola często używają określenia „PeDeK”, kiedy na co dzień, potocznie mówią o Tucholskim Ośrodku Kultury. Skrót PDK ma dla nich pozytywne inklinacje, ponieważ nawiązuje do dawnej nazwy instytucji - Powiatowego Domu Kultury.
Myślą przewodnią całego przedsięwzięcia było zdiagnozowanie społeczności gminy Tuchola pod kątem potencjału kulturotwórczego jej grup formalnych i nieformalnych. Analiza została dokonana w oparciu o wyodrębnione na jej potrzeby obszary, tj. młodzież powyżej 13 roku życia, dorośli, artyści, twórcy, lokalni przedsiębiorcy, nauczyciele, sołtysi, szeroko rozumiane organizacje pozarządowe oraz radni gminy. Przeprowadzone badania posłużyły zdobyciu jakościowych danych na temat potrzeb i potencjału w tworzeniu kultury uczestników. Efekty z narzędzi użytych do skonstruowania diagnozy zostały wykorzystane jako materiał do przygotowania raportu końcowego, któremu dokładniej możecie przyjrzeć się poniżej!