Pracownia Inicjatyw Osiedlowych Karolewa i Starego Polesia

Data publikacji: 14.07.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Poleski Ośrodek Sztuki przeprowadził w ramach realizacji I części zadania "Pracownia Inicjatyw Osiedlowych Karolewa i Starego Polesia" w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne diagnozę potencjału kulturowego. Diagnozę oparto na badaniu Poleskiego Ośrodka Sztuki (POS) jako osiedlowego domu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjału związanego z inicjatywami lokalnymi.

Celem badań było m.in. określenie zasobów Poleskiego Ośrodka Sztuki, potrzeb i oczekiwań niezrzeszonych mieszkańców dzielnicy Polesie, zainteresowań mieszkańców dzielnicy Polesie, sposobów/pomysłów na zaspokojenie potrzeb mieszkańców dzielnicy Polesie, dokonanie oceny dotychczasowych działań Poleskiego Ośrodka Sztuki i jego filii, jak i samej formuły działalności POS, wskazanie grup docelowych dla działań podejmowanych przez POS i jego filie, docelowych działań dla POS i jego filii, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw lokalnych oraz określenie potencjału aktywizacji społeczności lokalnej do działań podejmowanych przez
POS i jego filie.

plakat na inicjatywy DK+

pani przy flipcharcie