Data publikacji: 17.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W ramach uczestnictwa w programie dotacyjnym „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku zrealizowało projekt „Poznajemy siebie". Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Poznajemy siebie
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy podczas spotkania

Głównym założeniem projektu było przeprowadzenie diagnozy lokalnej społecznośći przy pomocy badacza i przygotowanych przez niego narzędzi. Miała ona na celu rozpoznanie potrzeb oraz zasobów kulturalnych mieszkańców trzech wybranych sołectw oraz młodzieży z gminy Santok. Wieloetapowa diagnoza pozwoliła określić, jakie grupy społeczne wykazują zaangażowanie, a jakie są bierne i z czego to wynika. Umożliwiła również sprecyzowanie potrzeb poszczególnych grup.

W następnym etapie projektu, ogłoszono konkurs na realizację oddolnych inicjatyw. Komisja dokonała wyboru najciekawszych pomysłów, bazując na diagnozie oraz wynikających z niej potrzebach. 

Więcej o całym projekcie możecie dowiedzieć się z poniższego raportu.