OKIS - witamy na pokładzie!

Data publikacji: 26.09.2019
Autor: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

“OKIS - witamy na pokładzie!” to właśnie pod takim hasłem w okresie maj - lipiec 2019 roku przeprowadzona została w Bierutowie oraz w Gminie Bierutów diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz potencjału kulturowego tego regionu. Cały projekt był możliwy do zrealizowania dzięki programowi dotacyjnemu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”

OKIS - witamy na pokładzie!
origami wykonane przez dzieci

„Najważniejszym zadaniem tego projektu jest dotarcie do jak najszerszego grona osób, zarówno takich, którzy w przyszłości będą współpracować z OKiSem, jak i odbiorców, reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne. Na kulturalny pokład OKISa przyjęli zaproszenie mieszkańcy Bierutowa i pobliskich miejscowości, lokalne stowarzyszenia, szkoły, słuchacze Bierutowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lokalni animatorzy i animatorki, rodzice z dziećmi, wychowankowie i kadra domu dziecka, przedstawicielki LGD Dobra Widawa, a nawet sam burmistrz Bierutowa. Do przeprowadzenia diagnozy została zaproszona animatorka i badaczka kultury Maria Zięba, ale to właśnie tak szerokie i autentyczne zaangażowanie całej społeczności zadecydowało przebiegu i sukcesie akcji, przez który rozumiemy pogłębioną refleksję nad przyszłością kultury w Bierutowie i wspólne wyznaczenie możliwych kierunków jej rozwoju.

Bierutów to miasto, które ma do pokonania wiele problemów, zarówno w sferze gospodarczej, infrastrukturalnej, jak i społecznej, a kultura ma szansę stać się tu narzędziem realnej, społecznej zmiany - dlatego w procesie diagnozy postanowiliśmy zamiast na narzekaniu, skupić się na pozytywach i uruchomić proces myślenia marzeniowego, który pozwoli mieszkańcom na nowo odkryć wartość i potencjał lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego tych ziem.”