Data publikacji: 04.09.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Nowe otwarcie" to inicjatywa zrealizowana w 2023 roku przez Centrum Kultury w Knurowie w ramach uczestnictwa w programie „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE". Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. 

Nowe otwarcie
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

Została zrealizowana diagnoza potencjału kulturotwórczego i identyfikacja kulturalnych aspiracji mieszkańców Knurowa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (12-19) osób młodych do 30. roku życia oraz (przedstawicieli, opiekunów) osób niepełnosprawnych. Na podstawie diagnozy opracowano ofertę kulturalnej nowej placówki która rozpocznie swoją działalność z dniem 1.09.2023r.  Tak zaprojektowana działalność, oparta o zdiagnozowane społeczne i kulturotwórcze potencjały, wzmacnia możliwości prowadzenia działalności w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej.   Beneficjentowi udało nam się dotrzeć do nowych grup i osób które współpracują z nim pierwszy raz.