Data publikacji: 04.09.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Centrum Kultury w Knurowie dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Nowe otwarcie".

Nowe otwarcie
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

Została zrealizowana diagnoza potencjału kulturotwórczego i identyfikacja kulturalnych aspiracji mieszkańców Knurowa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (12-19) osób młodych do 30. roku życia oraz (przedstawicieli, opiekunów) osób niepełnosprawnych. Na podstawie diagnozy opracowano ofertę kulturalnej nowej placówki która rozpocznie swoją działalność z dniem 1.09.2023 r .Tak zaprojektowana działalność, oparta o zdiagnozowane społeczne i kulturotwórcze potencjały, wzmacnia możliwości prowadzenia działalności w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej. Beneficjentowi udało nam się dotrzeć do nowych grup i osób które współpracują z nim pierwszy raz.