KulTURa.WIELKA sprawa w małym mieście

Data publikacji: 27.03.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Miejski Dom Kultury w Turku z projektem „KulTURa.WIELKA sprawa w małym mieście" przystąpił do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne - 2020".

Przeprowadzona w ramach projektu diagnoza miała na celu identyfikację zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców miasta Turku. Wydano ją następnie w postaci broszury, której egzemplarze rozesłano do różnych środowisk. Specjalnie powołana komisja dokonała oceny i wyboru kilku spośród zgłoszonych inicjatyw. Plan ich wspólnej realizacji został końcowo opracowany przez Miejski Dom Kultury oraz samych autorów projektów.

Szczegółowe informacje na temat tego projektu można znaleźć w poniższej diagnozie!