KULTURA KOŁEM SIĘ TOCZY - diagnoza Domu Kultury w Kozach

Data publikacji: 29.10.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Dom Kultury w Kozach postawił przede wszystkim na połączenie metod ilościowych z działaniami animacyjnymi. Punktem wyjścia do rozmów z mieszkańcami Kóz było 7 spotkań tematycznych (jubilerstwo, potrawy, zielarstwo, kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, kramy średniowieczne), w czasie których ankieterzy-wolontariusze zbierali informacje o oczekiwaniach, potrzebach i zasobach kulturalnych – wykorzystując ankietę i badanie w działaniu. Ponadto odbyło się spotkanie fokusowe z lokalnymi liderami.

KULTURA KOŁEM SIĘ TOCZY - diagnoza Domu Kultury w Kozach
Fragment plakatu - chłopiec z durszlakiem na głowie w goglach