Kreatywnie w Budrach

Data publikacji: 25.09.2019
Autor: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Odkrycie lokalnych zasobów kulturalnych i uruchomienie samodzielnych inicjatyw mieszkańców w obszarze kultury! – to właśnie główne cele projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach, który zrealizowany został w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Kreatywnie w Budrach
zabawa rodziców z dziećmi

Aby wyniki badania były jak najbardziej miarodajne skupiono się na trzech aspektach: analizie dokumentów oficjalnych i nieoficjalnych, warsztatach i wywiadach z mieszkańcami, badaniach ankietowych. Różnorodność zastosowanych metod pozwoliła na bliższe poznanie potrzeb mieszkańców.

Wyniki badań pokazują, że w najbliższym czasie najbardziej trzeba skupić się na działaniu świetlic wiejskich – doposażyć je i zatrudnić różnych animatorów/instruktorów, którzy będą wspierać działalność grup nieformalnych.

Więcej o całym projekcie przeczytaj w artykule poniżej!