Kreatywna Kultura - diagnoza potrzeb sołeckich

Data publikacji: 27.03.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Projekt „Kreatywna Kultura - diagnoza potrzeb sołeckich" Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Górniczej to kolejna inicjatywa realizowana w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne - 2020".

Kreatywna Kultura - diagnoza potrzeb sołeckich
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Projekt stanowi inicjatywę pracowników ośrodka kultury i biblioteki. Polegał na diagnozie potencjału kulturotwórczego i potrzeb mieszkańców trzech sołectw w gminie Dąbrowa Zielona. Głównym jego celem było stworzenie dialogu współpracy pomiędzy centrum, jakim jest GOK, a sołectwami oddalonymi od siebie. Osiągnięto to poprzez zbudowanie przestrzeni współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnych w sołectwach.
Długofalowym efektem projektu miało stać się wypracowanie stałej współpracy między GOK ,a społecznością lokalną w oddalonych sołectwach. Współpraca ta opierała się na działaniach kulturotwórczych, edukacyjnych i prospołecznych. Pobudziły i utrwaliły one już istniejące więzi, a przede wszystkim miały szansę dotrzeć do tych mieszkańców, którzy nie mieli jeszcze styczności z działaniami ośrodka kultury.

Projekt składał się z warsztatów, na których wspólnie wybrano inicjatywy do realizacji, a także opracowano diagnozę potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectw, o której więcej można przeczytać poniżej.