KrajnaLab - lokalne działania warsztatowo-projektowe.

Data publikacji: 17.10.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. „KrajnaLab - lokalne działania warsztatowo-projektowe.".

KrajnaLab - lokalne działania warsztatowo-projektowe.
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

Ośrodek Kultury przeprowadził diagnozę z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych pozwalających odkryć potencjał i zidentyfikować zasoby kulturotwórcze gminy Więcbork. Działaniami zostali objęci mieszkańcy gminy (miasto Więcbork i wsie). Dzięki współpracy z lokalnymi liderami, organizator dotarł do osób i grup, które wcześniej nie uczestniczyły w działaniach kulturalnych. W celu realizacji części badawczej projektu zostali zaproszeni do współpracy eksperci specjalizujący się w partycypacji, sieciowaniu i animacji lokalnych społeczności. Pierwszym działaniem było omówienie planu diagnozy i dostosowanie technik i narzędzi diagnozy do charakteru gminy oraz podział obowiązków w celu przygotowania diagnozy. Określino kierunki rozwoju oferty MGOK pod kątem dostosowania jej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. We współpracy z ekspertami opracowana została koncepcja badawcza i zaplanowano wykorzystanie konkretnych narzędzi badawczych wykorzystujących ilościowe i jakościowe metody zbierania i analizowania danych. Odbyło się szkolenie z tworzenia diagnoz zorganizowane przez ekspertów dla pracowników naszej instytucji i lokalnych liderów. Diagnoza wykorzystywała różne metody badań: sondaż uliczny, mobilny punkty konsultacyjne, badania focusowe/ankietowe. Pierwsze spotkania z młodzieżą poprowadził zewnętrzny ekspert, a następne przeprowadzili pracownicy Ośrodka Kultury. Oprócz narzędzi badawczych przy opracowaniu diagnozy zastosowano metody animacyjne. Beneficjent zorganizował spotkania z mieszkańcami w centrum miasta aby porozmawiać jak powinna wyglądać Margolka - czyli dom kultury skrojony na miarę. Spostrzeżenia mieszkańców przyklejaliśmy na makietę przedstawiającą Margolkę, której spódniczka wypełniła się karteczkami z uwagami mieszkańców. Efektem badań jest raport, który zosał opublikowany na stronie Ośrodka Kultury.