KALEJDOSKOP - nasza barwna kultura w GOK

Data publikacji: 18.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach to instytucja ściśle współpracująca z lokalną społecznością, mająca na względzie jej potrzeby i oczekiwania. Aby jeszcze lepiej zrozumieć odbiorców swojej oferty, opracowała projekt „KALEJDOSKOP - nasza barwna kultura w GOK", który został wcielony w życie poprzez udział w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022".

KALEJDOSKOP - nasza barwna kultura w GOK
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy podczas spotkania

Celem i głównym zadaniem pierwszego etapu projektu było sprecyzowanie, z jakim założeniem społecznym powinien funkcjonować GOK w Chłopicach. Udało się to określić dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu rzetelnej diagnozy, skupiającej się na zapotrzebowaniu kulturalnym mieszkańców gminy. W ramach procesu diagnostycznego:
- zorganizowano cykl spotkań warsztatowych,
- przygotowano wstępną analizę struktury społecznej, potrzeb i możliwości w obszarze życia kulturalnego,
- stworzono specjalny "kontener pomysłów" mieszkańców,
- przeprowadzono warsztaty opracowywania samodzielnych inicjatyw,
- stworzono grupę projektową mającą za zadanie określenie potencjału, jakim dysponuje gmina Chłopice oraz GOK w zakresie realizacjizadań kulturalno edukacyjnych,
- przeprowadzono szczegółowe badania ankietowe oraz fokusowe.

Placówka, organizując szereg wartościowych działań, pokazała lokalnej społeczności, że jest otwarta na dialog, rozwój i współpracę. Udało jej się dotrzeć do dużej grupy osób, a także zachęcić część z nich do wolontariatu i wsparcia na rzecz lokalnej społeczności.

Poniższy raport prezentuje wyniki działań jakie w ostatnim czasie przeprowadził Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach.