Inicjatywy lokalne otwartą bramą do zmian w Gminie Raciążek

Data publikacji: 13.07.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Diagnoza potencjału kulturotwórczego w Gminie Raciążek powstała w czasie, gdy personel Gminnego Ośrodka Kultury próbował zdefiniować na nowo swoją rolę i funkcję w lokalnym środowisku. Analizował  swoje dotychczasowe działania i wyznaczał strategię rozwoju na kolejne lata. Próba zdefiniowania kultury na nowo, poszukiwania dróg rozwoju, form działania, odbywała się w szerszym kontekście zmian kulturalnych, jakie zachodzą w Polsce w ostatnich latach.

Inicjatywy lokalne otwartą bramą do zmian w Gminie Raciążek
fragment plakatu

Program Dom Kultury + to doskonała szansa dla zmiany pola kultury w Raciążku, okazja do dokonania rzetelnej analizy obecnej sytuacji kultury w gminie, do włączenia całej społeczności lokalnej wraz z lokalnymi władzami w pytanie o przyszłość kultury w gminie.

młodzież przy stole

powarsztatowe kartki na ścianie