Dydyńskie MPK - Międzypokoleniowy Przekaz Kultury

Data publikacji: 19.07.2016
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Diagnozę przygotowano w związku z realizacją projektu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016.
Diagnoza objęła analizę zasobów potencjałów i wyzwań lokalnych, istotnych z punktu widzenia projektu “Dydyńskie MPK - Międzypokoleniowy Przekaz Kultury”.

Dydyńskie MPK - Międzypokoleniowy Przekaz Kultury
kartki, flamastry, etc.

Projekt ma na celu zwiększenie partycypacji mieszkańców w życiu społeczno¬kulturalnym gminy Dydnia, zwiększenie kreatywnych postaw mieszkańców oraz ich aktywności w zakresie inicjowania realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych, nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy lokalnymi liderami, grupami nieformalnymi, lokalnymi instytucjami o organizacjami a ośrodkiem kultury, zwiększenie wiedzy pracowników ośrodka kultury o potencjale, zasobach i potrzebach społeczności lokalnych mieszkańców gminy Dydnia, w tym grup nieformalnych i liderów realizujących oddolne inicjatywy na terenie gminy jak i poza nią, zwiększenie umiejętności pracowników ośrodka kultury w zakresie przeprowadzania diagnozy lokalnej, zwiększenie postaw obywatelskich mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie życia kulturalnego gminy, ratowanie ginącej tradycji i kultury wsi Galicyjskiej oraz wytworzenie żywego mostu współdziałań pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem.

zdjęcie zbiorowe uczestników projektu