DIAGNOZA POTRZEB ZASOBÓW I INICJATYW KULTUROTWÓRCZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DUBIECKO

Data publikacji: 05.07.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Diagnoza powstała w ramach projektu „Wszyscy razem dla wspólnej sprawy”, realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku.
 

Opracowanie jest wynikiem pierwszej części projektu, w ramach której odbyły się spotkania z mieszkańcami gminy, badania ankietowe, wywiady oraz analiza danych zastanych. Wyniki i wypracowane rekomendacje będą wykorzystane jako podstawa do opracowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych będących inicjatywami własnymi mieszkańców.

Diagnoza będzie mogła także stanowić inspirację dla dalszej działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz innych placówek kulturalnych z ternu gminy Dubiecko.

grupa przebierańców na schodach