Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkaoców gminy Kaliska

Data publikacji: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Przedmiotowe opracowanie stanowi diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska, opartą o przeprowadzony w kwietniu i maju 2015 roku proces konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem dokumentu jest odpowiedź na dwie zasadnicze kwestie: jaki jest obecny stan rozwoju kultury w gminie i zaangażowanie mieszkańców w życie kulturalne gminy oraz jakie są główne potrzeby mieszkańców gminy w zakresie spędzania wolnego czasu w oparciu o ofertę kulturalną.

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkaoców gminy Kaliska
okładka diagnozy