DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW ZAMBROWA I PROPOZYCJE ODDOLNYCH KULTURALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

Data publikacji: 26.10.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Przedmiotowa publikacja została opracowana w ramach projektu „Kultura po zambrowsku”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015. Pierwsza część projektu miała na celu:
- zidentyfikowanie potrzeb kulturalnych i oczekiwań względem roli Miejskiego Ośrodka Kultury pośród mieszkańców Zambrowa
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kreowaniu tożsamości kulturowej Zambrowa
- wzrost liczby wydarzeń kulturalnych inicjowanych oddolnie przez mieszkańców Zambrowa
- dostosowanie oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie do rzeczywistych potrzeb ludności
- promowanie pośród mieszkańców Zambrowa postawy aktywnego uczestnika lokalnej kultury.