Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Kwidzyn

Data publikacji: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Przygotowana diagnoza ujęła głosy różnorodnych środowisk. Dokument zebrał opinie osób zróżnicowanych pod kątem obszaru zamieszkania, płci, wieku, pełnionej funkcji, zamożności,stopnia aktualnego zaangażowania w działalność lokalną. Na stworzenie tego dokumentu miały wpływ: wiedza, potrzeby, opinie i obserwacje osób zajmujących się animacją, będących nauczycielami/kami, osobami działającymi w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, pełniącymi rolę sołtysów, byłych i obecnych przedstawicieli władz, pracowników instytucji i placówek oświatowych, twórców. Przygotowana diagnoza objęła zarówno głos osób na co dzień mieszkających w gminie, jak i osób zamieszkałych poza obszarem, ale zaangażowanych w życie gminy.

Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Kwidzyn
zdjecie z koncertu